Method: matters.create

Belirtilen ada ve açıklamaya sahip bir konu oluşturur. Başlangıç durumu açık, sahip ise yöntemi çağıran kişidir. Oluşturulan konuyu varsayılan görünümle döndürür.

HTTP isteği

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, Matter öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Matter örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.