Method: matters.get

Belirtilen konuyu getirir.

HTTP isteği

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Konu kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
view

enum (MatterView)

Yanıtta konuyla ilgili ne kadar bilgi döndürüleceğini belirtir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Matter öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.