Method: matters.list

İstekte bulunan kişinin erişim sahibi olduğu konuları listeler.

HTTP isteği

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
pageSize

integer

Yanıtta döndürülecek konuların sayısı. Varsayılan ve maksimum değer 100'dür.

pageToken

string

Yanıtta döndürüldüğü şekliyle sayfalara ayırma jetonu.

view

enum (MatterView)

Yanıt olarak konu hakkında ne kadar bilgi döndürüleceğini belirtir.

state

enum (State)

Ayarlanırsa yalnızca belirtilen durumdaki konuları listeler. Varsayılan seçenek tüm durumlardaki konuları listeler.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Konuların listesini sağlar.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "matters": [
  {
   object (Matter)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
matters[]

object (Matter)

Konu listesi.

nextPageToken

string

Sayfa jetonu 'nu kullanın.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.