Method: matters.removePermissions

Bir hesabı, konu ortak çalışanı olarak kaldırır.

HTTP isteği

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}:removePermissions

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Konu kimliği.

İstek içeriği

İstek gövdesi, aşağıdaki yapıyla birlikte veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "accountId": string
}
Alanlar
accountId

string

Hesap kimliği.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.