Method: matters.reopen

Belirtilen konuyu yeniden açar. Konuyu güncellenmiş durumla döndürür.

HTTP isteği

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}:reopen

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Konu kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

ReopenMatterRequest için yanıt.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "matter": {
    object (Matter)
  }
}
Alanlar
matter

object (Matter)

OPEN durumundaki güncellenmiş konu.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.