Method: matters.undelete

Belirtilen konuyu silme işlemini geri alır. Konuyu güncellenmiş durumla döndürür.

HTTP isteği

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}:undelete

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Konu kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Matter öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.