Method: matters.update

Belirtilen konuyu günceller. Bu işlem yalnızca, konu kimliğiyle tanımlanan konunun adını ve açıklamasını günceller. Diğer alanlarda yapılan değişiklikler yoksayılır. Konunun varsayılan görünümünü döndürür.

HTTP isteği

PUT https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Konu kimliği.

İstek içeriği

İstek metni, Matter öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Matter öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.