Method: operations.delete

Uzun süren bir işlemi siler. Bu yöntem, istemcinin artık işlem sonucuyla ilgilenmediğini gösterir. İşlemi iptal etmez. Sunucu bu yöntemi desteklemiyorsa google.rpc.Code.UNIMPLEMENTED değerini döndürür.

HTTP isteği

DELETE https://vault.googleapis.com/v1/{name=operations/**}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Silinecek işlem kaynağının adı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.