Method: operations.get

Uzun süreli bir işlemin en son durumunu alır. İstemciler, işlem sonucunu API hizmeti tarafından önerilen aralıklarla yoklamak için bu yöntemi kullanabilir.

HTTP isteği

GET https://vault.googleapis.com/v1/{name=operations/**}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

İşlem kaynağının adı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Operation öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.