Tổng quan về API Tương tác bằng giọng nói

Đôi khi, ứng dụng sử dụng thao tác bằng giọng nói hoặc hệ thống, ứng dụng có thể muốn hỏi người dùng một câu hỏi tiếp theo trước khi thực hiện thao tác đó. Ví dụ: khi người dùng chạy một ứng dụng âm nhạc bằng cách nói “phát nhạc”, ứng dụng có thể muốn hỏi người dùng “thể loại nào?” hoặc khi một ứng dụng tự động hoá nhà nghe người dùng nói “Ok Google, bật đèn”, họ có thể muốn hỏi “phòng nào?”. API Tương tác bằng giọng nói cho phép các ứng dụng đặt những câu hỏi như sau.

Theo dõi hoạt động đầu vào của người dùng

API Tương tác Google Voice cho phép một hoạt động tương tác với người dùng bằng cách sử dụng lời nói để nhận dữ liệu đầu vào:

  • xác nhận một hành động (ví dụ: "bạn có chắc chắnquoquo;)
  • chọn từ danh sách các tùy chọn

Mọi hoạt động đều có thể được chỉ định là hoạt động tương tác bằng giọng nói, cho phép hoạt động đó sử dụng API Tương tác bằng giọng nói để nhận hoạt động đầu vào của người dùng.

Xác minh rằng một hoạt động cần hoàn tất

Một cách sử dụng thông tin đầu vào tiếp nối như "bạn có chắc chắn\"quot; là cho phép người dùng xác minh ý định đến trước khi hoàn thành một hoạt động.

Ứng dụng của bạn không biết nguồn gốc của ý định bắt đầu hoạt động, vì vậy, ứng dụng phải xác nhận những hành động có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Ví dụ: thường thì việc xem nội dung sẽ không có tác dụng phụ nào. Tuy nhiên, bạn không nên hoàn tất cuộc gọi hoặc gửi email nếu chưa xác minh người dùng.

Việc xác minh người dùng cho một thao tác có thể được thực hiện bằng cách chạm vào nút xác nhận trên màn hình, nhưng đôi khi điều này không mong muốn – hoặc màn hình có thể tắt. API Tương tác bằng giọng nói cho phép ứng dụng nhận thông tin xác nhận hoặc lựa chọn từ người dùng bằng giọng nói.

Tương tác bằng giọng nói

Tương tác bằng giọng nói là một loại hoạt động đặc biệt trên Android được kích hoạt bằng giọng nói của người dùng để cho phép họ hoàn thành một thao tác.

Tìm hiểu cách xác định và triển khai tính năng tương tác bằng giọng nói