Tổng quan

Doanh nghiệp và tổ chức có thể chấp nhận ID từ Google Wallet để xác minh thông tin cá nhân một cách an toàn và liền mạch.

Mã nhận dạng trong Google Wallet dựa trên tiêu chuẩn ISO 18013-5 quốc tế đối với giấy phép lái xe di động. Điều này có nghĩa là:

  • Tất cả dữ liệu trên mã nhận dạng đều được sao lưu bằng chữ ký mật mã, giúp xác minh an toàn và liền mạch
  • Bạn có thể trình bày mã liền mạch bằng cách nhấn NFC hoặc quét mã QR, với dữ liệu được truyền qua BLE.
  • Người dùng có tùy chọn xem lại dữ liệu được yêu cầu trước khi chia sẻ và chỉ cần chia sẻ các yếu tố liên quan đến giao dịch thay vì toàn bộ mã nhận dạng.
  • Người dùng phải xác thực trên thiết bị trước khi chia sẻ
  • Mọi thiết bị chấp nhận ID từ Google Wallet đều có thể chấp nhận ID từ bất kỳ ứng dụng nào khác hoặc Wallet triển khai tiêu chuẩn này

Để xem cách hoạt động của mã nhận dạng trong Google Wallet, hãy xem video dưới đây để biết ví dụ về cách xuất hiện của mã nhận dạng:

Các trường hợp sử dụng ID trong Google Wallet

  • Xác minh độ tuổi: Yêu cầu độ tuổi để xác minh trước khi mua các mặt hàng bị giới hạn độ tuổi hoặc quyền truy cập vào các địa điểm có giới hạn về độ tuổi.
  • Xác minh danh tính: Yêu cầu tên và địa chỉ để xác minh danh tính của một người nhằm tuân thủ pháp luật hoặc giảm nhẹ hành vi gian lận.
  • Đặc quyền lái xe: Xác minh khả năng lái xe của một người (ví dụ: khi thuê xe ô tô).