Tổng quan

Cho phép truy cập nhanh vào thẻ quà tặng bằng cách sử dụng API Google Wallet. API Ví Google giúp khách hàng của bạn thêm thẻ quà tặng vào Google Wallet dễ dàng trên điện thoại của họ, cho phép truy cập dễ dàng vào đúng thời điểm. Thẻ quà tặng cho phép người dùng thêm và đổi thẻ quà tặng hiệu quả hơn.

Việc lưu thẻ quà tặng trong Google Wallet cũng giúp hạn chế tình trạng lộn xộn và giúp truy cập nhanh hơn. Để tìm thẻ, người dùng cần mở ứng dụng Google Wallet, vuốt lên và nhấn vào ứng dụng họ muốn sử dụng.

Các bước tích hợp

Các bước sau đây là bắt buộc để tích hợp với Google Wallet API. Chọn kiểu tích hợp bên dưới, tuỳ thuộc vào việc bạn đang tiếp cận khách hàng chỉ trên thiết bị Android hay trên Android, Web, Email hoặc SMS.

Android, Web, Email hoặc SMS

 1. Hiểu cách lớp và đối tượng hoạt động và tự làm quen với luồng Thêm vào Google Wallet
 2. Hoàn thành các điều kiện tiên quyết
 3. [Không bắt buộc] Tạo thẻ bằng cách sử dụng công cụ trình hiển thị thẻ và vé để tạo JSON cho các lớp và đối tượng
 4. Tạo một đường liên kết JWT với lớp và đối tượng đã ký bằng khoá riêng tư của bạn
 5. Hiển thị nút Thêm vào Google Wallet trong ứng dụng của bạn
 6. Hoàn thành danh sách kiểm tra
 7. Yêu cầu quyền phát hành trong Bảng điều khiển của Google Pay và Ví

Chỉ dành cho Android

 1. Hiểu cách lớp và đối tượng hoạt động và tự làm quen với luồng Thêm vào Google Wallet
 2. Hoàn thành các điều kiện tiên quyết
 3. [Không bắt buộc] Tạo thẻ bằng cách sử dụng công cụ trình hiển thị thẻ và vé để tạo JSON cho các lớp và đối tượng
 4. Tạo thẻ và vé bằng cách lưu JWT đã ký hoặc bằng cách lưu JSON chưa ký bằng SDK Android
 5. Hiển thị nút Thêm vào Google Wallet trong ứng dụng của bạn
 6. Hoàn thành danh sách kiểm tra
 7. Yêu cầu quyền phát hành trong Bảng điều khiển của Google Pay và Ví

Bắt đầu

Để được hướng dẫn qua các bước này, hãy bắt đầu thực hiện lớp học lập trình cho WebAndroid hoặc bắt đầu bằng cách chọn công cụ tích hợp phù hợp với bạn. Việc tích hợp phù hợp cho bạn phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể của bạn và chủ yếu phụ thuộc vào cách bạn muốn tiếp cận khách hàng.