Tổng quan

Giải pháp mã vạch xoay do đối tác tạo cũng tương tự như giải pháp mã vạch xoay của chúng tôi. Tuy nhiên, với mã vạch xoay do đối tác tạo, mỗi mã vạch hiển thị cho người dùng sẽ do bạn tạo thay vì trên thiết bị.
Để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của quy trình này, vui lòng điền và gửi biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm bên dưới. Hãy nhớ cho biết rằng giao thức mà bạn quan tâm là ' Mã do đối tác tạo do Mã chuyển đổi - API Thẻ đi phương tiện công cộng#39;

Biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm về phương tiện công cộng