It's a wrap for Chrome Dev Summit 2020! Watch all the sessions at goo.gle/cds20-sessions now!

ถูกแฮ็กให้แสดงสแปม

ขั้นตอนนี้จะใช้กับไซต์ที่ถูกแฮ็กให้โฮสต์สแปม ซึ่งมักแสดงคำเตือน "ไซต์นี้อาจถูกแฮ็ก" ในผลการค้นหา นี่เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการกู้คืนที่ใช้ระยะเวลานานที่สุด ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องรวบรวมรายชื่อไฟล์ที่เสียหายในไซต์ ซึ่งจะนำไปใช้ในขั้นตอนการทำความสะอาดและดูแลรักษาไซต์ต่อไป

หากไซต์ได้รับผลกระทบจากมัลแวร์และมีการตั้งค่าสถานะโดยใช้คำเตือน "ไซต์นี้อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ" ในผลการค้นหา โปรดดูบทความที่เกี่ยวข้องชื่อประเมินความเสียหายจากมัลแวร์ (ถูกแฮ็กให้แพร่กระจายมัลแวร์)

เนื่องจากการแฮ็กบางประเภทส่งผลต่อไซต์จำนวนนับไม่ถ้วนในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน จึงอาจแก้ไขได้โดยใช้ขั้นตอนชุดเดียวกัน หากการแฮ็กประเภทใดต่อไปนี้มีลักษณะตรงกับการแฮ็กไซต์ของคุณ ให้คลิกเพื่ออ่านคำแนะนำ

ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนถัดไปในกระบวนการนี้คือระบุช่องโหว่