Join us for web.dev LIVE, a digital event from June 30th to July 2nd to learn modern web techniques. More at web.dev/live

Poproś o sprawdzenie

Aby Twoja witryna lub strona zostały odznaczone (bez flagi) jako niebezpieczne lub potencjalnie nieprawdziwe dla użytkowników, poproś Google o ich sprawdzenie.

Wymagania

 • Znajomość poleceń powłoki/terminala

Sposób postępowania

1. Wymagania wstępne

Zanim poprosisz o sprawdzenie, potwierdź, że wykonałeś następujące czynności:

 • Zweryfikowałeś własność swojej witryny w usłudze Search Console
 • Oczyściłeś swoją witrynę z wandalizmu hakera
 • Załatałeś lukę
 • Przywróciłeś oczyszczoną witrynę do trybu online

2. Dokładnie sprawdź, czy Twoje strony są dostępne i czyste

Dla bezpieczeństwa użyj Wget lub cURL, aby wyświetlić strony z Twojej witryny, takie jak Twoja strona główna i adres URL zmodyfikowany przez hakera. Powinny być teraz czyste. W takim przypadku, i pewności, że to samo dotyczy pozostałych stron z Twojej witryny, czas poprosić o sprawdzenie.

Informacja: W celu wyszukania przez Googlebota i zapewnienia, że Twoje strony są czyste, strony te muszą być dostępne. Upewnij się, że nie zostały one zablokowane lub usunięte przez roboty z indeksowania z powodu noindex tagów META lub dyrektyw dla robotów.

3. Poproś o sprawdzenie

Przed poproszeniem o sprawdzenie:

 • upewnij się, że problem został naprawiony, prośba o sprawdzenie w przypadku nadal istniejącego problemu tylko przedłuży okres oznaczenia witryny jako niebezpiecznej.

 • dokładnie sprawdź, gdzie powinieneś poprosić o sprawdzenie, proces sprawdzania odbywa się w określonym narzędziu, w zależności od problemu związanego z Twoją witryną. Zapoznaj się z poniższymi kanałami.

A. Zaatakowana witryna

Otrzymałeś powiadomienie o zaatakowanej witrynie w raporcie Ręczne działania usługi Search Console:

 1. Teraz, gdy przeszedłeś kolejne etapy procesu oczyszczania, możesz ponownie przejść do raportu Ręczne działania i znaleźć problem z dopasowaniem do całej witryny lub częściowym dopasowaniem.
 2. Wybierz opcję Request a review.

  Aby przesłać sprawdzenie, prosimy o podanie dodatkowych informacji na temat czynności wykonanych w celu oczyszczenia witryny. Dla każdej kategorii ataku możesz zawrzeć zdanie z opisem oczyszczania witryny (przykładowo: „W przypadku adresów URL, pod którymi zamieniona została zawartość, niechciana zawartość została usunięta, a podatność załatana: poprzez uaktualnienie nieaktualnej wtyczki.”).

B. Niepożądane oprogramowanie (w tym złośliwe oprogramowanie typu malware)

Otrzymałeś powiadomienie o złośliwym oprogramowaniu typu malware lub niepożądanym oprogramowaniu w raporcie Ręczne działania usługi Search Console:

 1. Otwórz raport dotyczący Problemów z zabezpieczeniami ponownie w usłudze Search Console. Raport może nadal wyświetlać ostrzeżenia oraz przykładowe zainfekowane adresy URL widoczne wcześniej.
 2. Wybierz opcję Request a review.

  Aby przesłać sprawdzenie, prosimy o podanie dodatkowych informacji na temat czynności wykonanych w celu usunięcia naruszenia zasad z witryny. Przykładowo: „Usunąłem kod zewnętrzny, który rozpowszechniał złośliwe oprogramowanie typu malware na mojej witrynie i zastąpiłem go nowszą wersją kodu”.

Nie otrzymałeś powiadomienia o złośliwym oprogramowaniu typu malware lub niepożądanym oprogramowaniu w raporcie Ręczne działania usługi Search Console, ale otrzymałeś powiadomienie za pośrednictwem swojego konta AdWords:

 1. Poproś o sprawdzenie za pośrednictwem Centrum pomocy AdWords.

C. Wyłudzanie informacji lub socjotechniki

Otrzymałeś powiadomienie o wyłudzeniu informacji w raporcie Ręczne działania usługi Search Console:

 1. Otwórz raport dotyczący Problemów z zabezpieczeniami ponownie w usłudze Search Console. Raport może nadal wyświetlać ostrzeżenia oraz przykładowe zainfekowane adresy URL widoczne wcześniej.
 2. Wybierz opcję Request a review.

  Aby przesłać sprawdzenie, prosimy o podanie dodatkowych informacji na temat czynności wykonanych w celu usunięcia naruszenia zasad z witryny. Przykładowo: „Usunąłem stronę, która prosiła użytkowników o podanie danych osobowych”.

 3. Można również poprosić o sprawdzenie pod adresem google.com/safebrowsing/report_error/. Poza funkcją narzędzia do raportowania dla właścicieli witryn uważających, że ich strona została nieprawidłowo oznaczona jako wyłudzająca informacje, raport ten aktywuje sprawdzenie stron wyłudzających informacje, które zostały oczyszczone w celu podniesienia ostrzeżeń.

4. Zaczekaj na sprawdzenie

 • Czas sprawdzania ataku spamem: Sprawdzanie witryn zaatakowanych spamem może potrwać do kilku tygodni. Dzieje się tak, dlatego że sprawdzanie spamu może obejmować ręczne sprawdzanie lub całkowite ponowne przetworzenie zaatakowanych stron. W przypadku zatwierdzenia sprawdzenia Problemy z zabezpieczeniami nie będą dalej wyświetlać zaatakowanych typów kategorii lub przykładów zaatakowanych adresów URL.
 • Czas sprawdzania złośliwego oprogramowania typu malware: Sprawdzanie witryn zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem typu malware wymaga kilku dni. Po zakończeniu sprawdzania odpowiedź będzie dostępna w Twoich Wiadomościach w usłudze Search Console.
 • Czas sprawdzania wyłudzania informacji: Sprawdzanie wyłudzania informacji zajmuje około dnia . W przypadku powodzenia ostrzeżenie o wyłudzaniu informacji widoczne dla użytkowników zostanie usunięte, a Twoja strona może ponownie pojawiać się w wynikach wyszukiwania.

Jeśli Google stwierdzi, że Twoja witryna jest czysta, ostrzeżenia przeglądarek i wyników wyszukiwania powinny zostać usunięte w ciągu 72 godzin.

Jeśli Google stwierdzi, że problem nie został rozwiązany, raport Problemów z zabezpieczeniami w usłudze Search Console może wyświetlić więcej zainfekowanych przykładów adresów URL, aby pomóc Ci, np. w kolejnym dochodzeniu. Ostrzeżenia dotyczące witryny zaatakowanej spamem, złośliwym oprogramowaniem typu malware lub wyłudzaniem informacji pozostaną w wynikach wyszukiwania i/lub przeglądarkach jako przestroga w celu ochrony użytkowników.

Końcowe kroki