We've created a set of resources to help you ensure your site remains available and accessible to all during the COVID-19 situation.

ขอรับการตรวจสอบ

คุณจำเป็นต้องขอรับการตรวจสอบจาก Google เพื่อให้เพจหรือเว็บไซต์ของคุณไม่ถูกติดธงว่า เป็นอันตรายหรือหลอกลวงผู้ใช้

คุณต้องมี

 • ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการป้องกัน (Shell)/เครื่องปลายทาง (Terminal)

สิ่งที่คุณต้องทำ

1. ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนขอรับการตรวจสอบ โปรดยืนยันว่าคุณได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว:

 • ยืนยันความถูกต้องของความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ใน Search Console
 • ทำให้เว็บไซต์ของคุณปลอดจากการทำลายโดยแฮ็กเกอร์
 • แก้ไขช่องโหว่
 • นำเว็บไซต์ที่ปลอดภัยของคุณกลับสู่สถานะออนไลน์

2. ตรวจสอบซ้ำให้แน่ใจว่าเพจของคุณใช้งานได้และไม่มีอันตราย

เพื่อความปลอดภัย ให้ใช้ Wget หรือ cURL ในการเข้าชมเพจหรือเว็บไซต์เช่น หน้าหลักหรือ URL ที่ถูกแก้ไขโดยแฮ็กเกอร์ ซึ่งควรจะไม่มีอันตรายอีกต่อไป หากปลอดภัยแล้ว และคุณมั่นใจว่าเพจที่เหลือทั้งหมดของเว็บไซต์เองก็ไม่มีอันตรายเช่นกัน คุณส่งคำขอรับการตรวจสอบได้

หมายเหตุ: เพจของคุณต้องอยู่ในสถานะที่รับการรวบรวมข้อมูลโดย Googlebot ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอันตราย โปรดทำให้มั่นใจว่าเพจเหล่านั้นไม่ถูกควบคุมหรือบล็อกจาก การป้อนข้อมูลโดยแท็ก META หรือคำสั่งของหุ่นยนต์ noindex

3. ขอรับการตรวจสอบ

ก่อนขอรับการตรวจสอบ:

 • ทำให้แน่ใจว่าปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขแล้ว การขอรับการตรวจสอบในขณะที่ยังมีปัญหาอยู่จะทำให้ระยะเวลา ที่เว็บไซต์ของคุณจะถูกติดธงว่าเป็นอันตรายนั้นยาวนานยิ่งขึ้น

 • ตรวจสอบตำแหน่งที่คุณจะขอรับการตรวจสอบอีกครั้ง ขั้นตอนการตรวจสอบจะ ดำเนินการในเครื่องมือเฉพาะและขึ้นอยู่กับปัญหาที่เว็บไซต์ของคุณเผชิญอยู่ โปรดอ้างอิงจากช่องทางด้านล่าง

ก. เว็บไซต์ที่ถูกแฮ็ก

*คุณได้รับการแจ้งเตือนเว็บไซต์ที่ถูกแฮ็กใน รายงานการดำเนินการแบบกำหนดเอง (Manual Actions Report) ของ Search Console

 1. เมื่อคุณได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนการทำให้ปลอดภัยแล้ว คุณไปที่รายงาน การดำเนินการแบบกำหนดเอง ได้อีกครั้งและค้นหาข้อบกพร่องว่าความกว้างของเว็บไซต์หรือส่วนประกอบเว็บไซต์ ถูกต้องหรือไม่
 2. เลือก Request a review

  หากต้องการส่งการตรวจสอบ เราจะขอให้คุณระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่า คุณได้ทำให้เว็บไซต์ปลอดภัยเช่นไร สำหรับสแปมที่ถูกแฮ็กแต่ละประเภท คุณเขียน คำอธิบายว่าเว็บไซต์ได้รับการล้างให้ปลอดภัยได้อย่างไร (เช่น "สำหรับเนื้อหา URL ที่ถูกแฮ็กโดยการแทรกลิงก์ ฉันได้ลบเนื้อหาที่เป็นสแปมและแก้ไข ช่องโหว่โดยการอัพเดตปลั๊กอินที่ล้าสมัย")

ข. ซอฟต์แวร์ที่ไม่เป็นที่ต้องการ (รวมถึงมัลแวร์)

คุณได้รับการแจ้งเตือนมัลแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่เป็นที่ต้องการใน รายงานปัญหาด้านความปลอดภัย (Security Issues Report) ของ Search Console:

 1. เปิด รายงานปัญหาด้านความปลอดภัย อีกครั้งใน Search Console รายงานจะยังคงแสดงคำเตือนและตัวอย่าง URL ที่ไม่ปลอดภัยที่คุณได้เห็นก่อนหน้า
 2. เลือก Request a review

  หากต้องการส่งการตรวจสอบ เราจะขอให้คุณระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่า คุณได้ลบการละเมิดนโยบายออกจากเว็บไซต์ของคุณเช่นไร ตัวอย่างเช่น "ฉันได้ลบโค้ดของบุคคลที่สามที่เป็นมัลแวร์ก่อกวนบน เว็บไซต์ออกและแทนที่ด้วยโค้ดซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่า"

คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนมัลแวร์หรือเว็บไซต์ที่ไม่เป็นที่ต้องการใน รายงานปัญหาด้านความปลอดภัย ของ Search Console แต่คุณได้รับการแจ้งเตือนบนบัญชี AdWords:

 1. ขอรับการตรวจสอบผ่าน ศูนย์ช่วยเหลือ AdWords

ค. ฟิชชิ่งหรือวิศวกรรมสังคม

คุณได้รับการแจ้งเตือนฟิชชิ่งใน รายงานปัญหาด้านความปลอดภัย ของ Search Console:

 1. เปิด รายงานปัญหาด้านความปลอดภัย อีกครั้งใน Search Console รายงานจะยังคงแสดงคำเตือนและตัวอย่าง URL ที่ไม่ปลอดภัยที่คุณได้เห็นก่อนหน้า
 2. เลือก Request a review

  หากต้องการส่งการตรวจสอบ เราจะขอให้คุณระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่า คุณได้ลบการละเมิดนโยบายออกจากเว็บไซต์ของคุณเช่นไร ตัวอย่างเช่น "ฉันได้ลบเพจที่ร้องขอให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนตัวออกไป"

 3. คุณยังขอรับการตรวจสอบได้ที่ google.com/safebrowsing/report_error/ เหนือไปกว่าการให้บริการในฐานะเครื่องมือการรายงานสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่เชื่อว่าเพจของพวกเขา ถูกติดธงหรือฟิชชิ่งอย่างไม่ถูกต้อง รายงานนี้จะทำให้มีการตรวจสอบ เพจฟิชชิ่งที่ถูกล้างให้ปลอดภัยเพื่อถอนคำเตือน

4. รอให้การตรวจสอบดำเนินการเสร็จสิ้น

 • เวลาในการดำเนินการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ถูกแฮ็กด้วยสแปม: การตรวจสอบสำหรับเว็บไซต์ที่ถูกแฮ็กด้วย สแปมอาจใช้เวลาดำเนินการหลายสัปดาห์ เนื่องจากการตรวจสอบสแปม จำเป็นต้องใช้การตรวจสอบด้วยมนุษย์หรือการประมวลผลหน้าเว็บที่ถูกแฮ็ก ใหม่ทั้งหมด หากการตรวจสอบได้รับอนุมัติ ปัญหาด้านความปลอดภัยจะไม่ แสดงประเภทหมวดหมู่ที่ถูกแฮ็กหรือตัวอย่าง URL ที่ถูกแฮ็กอีกต่อไป
 • เวลาในการดำเนินการตรวจสอบมัลแวร์: การตรวจสอบเว็บไซต์ที่มี มัลแวร์ต้องใช้เวลาดำเนินการ 2-3 วัน เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น การตอบกลับจะมีอยู่ใน ข้อความ ของคุณใน Search Console
 • เวลาในการดำเนินการตรวจสอบฟิชชิ่ง: การตรวจสอบฟิชชิ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งวัน ในการดำเนินการ หากตรวจสอบเสร็จสิ้น คำเตือนฟิชชิ่งที่ผู้ใช้มองเห็นจะถูก ลบออกและเพจของคุณจะปรากฎในผลลัพธ์การค้นหาอีกครั้ง

หาก Google พบว่าเว็บไซต์ของคุณปลอดภัย คำเตือนจากเบราว์เซอร์และ ผลลัพธ์การค้นหาจะถูกลบออกภายใน 72 ชั่วโมง

หาก Google ระบุว่าคุณยังไม่ได้แก้ไขปัญหา รายงานปัญหา ด้านความปลอดภัยใน Search Console จะแสดงตัวอย่างของ URL ที่ไม่ปลอดภัยมากขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างแนะนำการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป คำเตือน เว็บไซต์สแปมที่ถูกแฮ็ก ฟิชชิ่ง หรือมีมัลแวร์จะยังคงอยู่ในผลลัพธ์การค้นหาและ/หรือเบราว์เซอร์ในฐานะ คำเตือนเพื่อปกป้องผู้ใช้

ขั้นตอนสุดท้าย