TLS כל הדברים! אבטחה עם ביצועים

TLS (אבטחת שכבת התעבורה) הוא הבסיס של כל האבטחה והפרטיות באינטרנט. כריס מסביר כיצד לעשות את ה-TLS (אבטחת שכבת התעבורה) לא רק כדי לפרוס את TLS (אבטחת שכבת התעבורה) ולהמשיך לבצע ביצועים בקנה מידה נרחב, אלא גם להדגים כיצד TLS הוא הבסיס לשיפורים חדשים בביצועים.