Programuj w Google Workspace

Google Workspace obejmuje szeroką gamę usług i narzędzi dla programistów, które pozwalają połączyć usługę z Google Workspace lub rozszerzyć aplikacje Google Workspace, takie jak Gmail, Dysk Google i Google Chat. Każda aplikacja lub integracja Google Workspace ma własny projekt Google Cloud, w którym możesz konfigurować interfejsy API i uwierzytelnianie oraz zarządzać wdrożeniami.

W konsoli Google Cloud na stronie Omówienie interfejsu Google Workspace API znajdziesz wiele typowych zadań związanych z interfejsem Google Workspace API, które możesz wykonać w innych miejscach w konsoli Google Cloud. Interfejsy Google Workspace API zostały zebrane w jednym miejscu, dzięki czemu możesz wygodnie nimi zarządzać.

5 kroków do rozpoczęcia

  1. Utwórz projekt Google Cloud na potrzeby aplikacji, rozszerzenia lub integracji Google Workspace.

  2. Włącz interfejsy API, których chcesz używać w projekcie Google Cloud.

  3. Dowiedz się, jak działa uwierzytelnianie i autoryzacja podczas programowania dla Google Workspace.

  4. Skonfiguruj zgodę OAuth, aby użytkownicy mogli sprawdzić i zatwierdzić dostęp aplikacji do ich danych.

  5. Utwórz dane logowania, aby uwierzytelnić użytkowników lub konta usługi aplikacji.

Chcesz zobaczyć, jak działa Google Workspace?
Na kanale Google Workspace Developers znajdziesz filmy przedstawiające porady, wskazówki i najnowsze funkcje.