Thị trường Google Workspace giúp người dùng và quản trị viên dễ dàng tìm thấy và cài đặt các ứng dụng bên thứ ba được tích hợp với Google Workspace.

Bạn có thể phát hành các tiện ích bổ sung của Google Workspace, tiện ích bổ sung của Trình chỉnh sửa, ứng dụng Google Chat, tiện ích bổ sung của Lớp học, ứng dụng Drive và ứng dụng web.
Tìm hiểu về cách xuất bản các giải pháp của bạn lên Marketplace.
Google xem xét ứng dụng trước khi phát hành để đảm bảo ứng dụng đáp ứng các nguyên tắc của Google về an toàn, nội dung và phong cách.
Nhận trợ giúp, báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng.

Tham dự một Hội nghị dành cho nhà phát triển Google Workspace trực tiếp gần bạn
Sự kiện kéo dài cả ngày do nhóm Quan hệ nhà phát triển Google Workspace chủ trì. Đây là sự kiện giúp bạn khám phá các công nghệ mới nổi trên nền tảng Google Workspace cũng như tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
Ngày 12 tháng 9 tại Boston, Hoa Kỳ
Ngày 17 tháng 9 tại Berlin, Đức