Tháng 6 năm 2022


Cải thiện tính linh hoạt của nhà phát triển nhờ Google Workspace

Các nhóm phát triển sử dụng nhiều công cụ để hoàn thành công việc, chẳng hạn như theo dõi các vấn đề và công việc trong Jira của Atlassian, quản lý tải công việc bằng Asana cũng như quản lý sự cố trong PagerDuty. Một trong những lợi ích của Google Workspace là đây là một nền tảng mở, được điều chỉnh để nâng cao hiệu suất của các công cụ nhờ tích hợp liền mạch chúng với nhau. 
Tin tức dành cho nhà phát triển


Tiếp cận các thị trường trên toàn cầu với vai trò là Ứng dụng được đề xuất cho Google Workspace

Chúng tôi xin vui mừng thông báo Đề xuất cho các ứng dụng của Google Workspace năm 2022. Chương trình này là một cách thức khác biệt để nhà phát triển bên thứ ba tiếp cận người dùng Google Workspace hiệu quả hơn và thu hút khách hàng mới cho ứng dụng của họ. 

Tìm hiểu thêm


Tính năng mới của Google Chat

Nhận tin tức mới nhất về cách nhà phát triển có thể tích hợp dịch vụ của họ với Google Chat. Tìm hiểu về bộ giao diện người dùng mới của Google Workspace hỗ trợ bạn tạo giao diện cho các ứng dụng trong Chat và các tính năng mới của API Google Chat mà bạn muốn tận dụng.

Xem ngayTiêu điểm về giải pháp


Tự động hoá bằng trình kích hoạt dựa trên sự kiện thông qua Apps Script

Nếu muốn cung cấp nhiều loại nội dung cho người dùng, bạn có thể cho phép người dùng chọn nội dung họ nhận được từ bạn bằng Google Biểu mẫu. Giải pháp này cho phép người dùng chọn chủ đề mà họ quan tâm, sau đó tự động gửi nội dung mà họ đã chọn qua email.Kết nối AppSheet với BigQuery

BigQuery là công nghệ truy vấn và lưu trữ dữ liệu dành cho doanh nghiệp cho phép nhập dữ liệu dễ dàng và truyền trực tuyến dữ liệu tải lên theo thời gian thực để phân tích dữ liệu ngay lập tức. Trong tập Xây dựng bằng AppSheet này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối BigQuery với AppSheet.