Warunki usługi

Ostatnia zmiana: 15 grudnia 2021 r.

Korzystając z interfejsów API Google Workspace, innych usług dla deweloperów i powiązanego oprogramowania (nazywanych łącznie „interfejsami API”), akceptujesz Warunki korzystania z interfejsów API Google. Zasady dotyczące danych użytkownika w usługach interfejsów API Google regulują korzystanie z usług interfejsów API Google, gdy prosisz o dostęp do tych danych.

Dodatkowe warunki