ข้อกำหนดในการให้บริการ

แก้ไขล่าสุด: 15 ธันวาคม 2021

การใช้ Google Workspace API, บริการสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "API") หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google APIs นโยบายข้อมูลผู้ใช้ของบริการ Google API กำกับการใช้บริการ Google API เมื่อคุณขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ Google

ข้อกำหนดเพิ่มเติม