YouTube Embedded Players and Player Parameters

סקירה כללית

מסמך זה מסביר כיצד להטמיע נגן YouTube באפליקציה, ומגדיר גם את הפרמטרים הזמינים בנגן המוטמע של YouTube.

על ידי הוספת פרמטרים לכתובת ה-URL של IFrame, אפשר להתאים אישית את חוויית ההפעלה באפליקציה. לדוגמה, אפשר להפעיל סרטונים באופן אוטומטי באמצעות הפרמטר autoplay או לגרום לסרטון לפעול שוב ושוב באמצעות הפרמטר loop. ניתן גם להשתמש בפרמטר enablejsapi כדי לאפשר שליטה על הנגן באמצעות IFrame Player API.

בשלב זה, הדף מגדיר את כל הפרמטרים הנתמכים בכל נגן מוטמע ב-YouTube. כל הגדרת פרמטר מזהה את השחקנים שתומכים בפרמטר התואם.

הערה: נגנים מוטמעים חייבים להשתמש באזור תצוגה של לפחות 200px על 200px. אם הנגן מציג פקדים, הוא צריך להיות גדול מספיק כדי להציג את הפקדים במלואם בלי לכווץ את אזור התצוגה מתחת לגודל המינימלי. מומלץ שנגנים עם יחס 16:9 יהיו ברוחב של 480 פיקסלים ובגובה של 270 פיקסלים לפחות.

הטמעה של נגן YouTube

ניתן להשתמש בכל אחת מהשיטות הבאות כדי להטמיע נגן YouTube באפליקציה ולציין פרמטרים של נגן. הערה: ההנחיות הבאות מדגימות איך להטמיע נגן שטוען סרטון יחיד. הקטע הבא מסביר כיצד להגדיר את הנגן לטעינת פלייליסט או סרטונים שהועלו על ידי משתמש.

הטמעת שחקן באמצעות תג <iframe>

יש להגדיר באפליקציה תג <iframe> שבו כתובת ה-URL src מציינת את התוכן שהנגן ייטען, וכן פרמטרים אחרים של הנגן שרוצים להגדיר. הפרמטרים height ו-width של התג <iframe> מציינים את מידות הנגן.

אם אתם יוצרים את הרכיב <iframe> בעצמכם (במקום להשתמש ב-IFrame Player API כדי ליצור אותו), תוכלו להוסיף את הפרמטרים של הנגן ישירות בסוף כתובת ה-URL. הפורמט של כתובת ה-URL הוא:

https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID

התג <iframe> יטען נגן בגודל 640x360 פיקסלים שיפעיל את סרטון YouTubeM7lc1UVf-VE. מאחר שכתובת ה-URL מגדירה את הפרמטר autoplay לערך 1, הסרטון יופעל באופן אוטומטי לאחר הטעינה של הנגן.

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="640" height="360"
 src="https://www.youtube.com/embed/M7lc1UVf-VE?autoplay=1&origin=http://example.com"
 frameborder="0"></iframe>

הטמעת נגן באמצעות IFrame Player API

יש לפעול לפי ההוראות ל-IFrame Player API כדי להוסיף נגן וידאו לדף האינטרנט או לאפליקציה לאחר טעינת קוד ה-JavaScript של Player API. הפרמטר השני בבנייה של נגן הווידאו הוא אובייקט שמציין את אפשרויות הנגן. בתוך האובייקט הזה, המאפיין playerVars מזהה פרמטרים של שחקן.

קוד ה-HTML ו-JavaScript שלמטה מציג דוגמה פשוטה שמכניסת נגן YouTube לרכיב הדף שיש לו ערך id של ytplayer. הפונקציה onYouTubePlayerAPIReady() שצוינה כאן נקראת באופן אוטומטי כשהקוד של IFrame Player API נטען. הקוד לא מגדיר פרמטרים של שחקן וגם לא מגדיר גורמי handler נוספים לאירועים.

<div id="ytplayer"></div>

<script>
 // Load the IFrame Player API code asynchronously.
 var tag = document.createElement('script');
 tag.src = "https://www.youtube.com/player_api";
 var firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0];
 firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag);

 // Replace the 'ytplayer' element with an <iframe> and
 // YouTube player after the API code downloads.
 var player;
 function onYouTubePlayerAPIReady() {
  player = new YT.Player('ytplayer', {
   height: '360',
   width: '640',
   videoId: 'M7lc1UVf-VE'
  });
 }
</script>

בחירת תוכן להפעלה

תוכלו להגדיר את הנגן המוטמע כך שיטען סרטון, פלייליסט או סרטונים שהועלו על ידי משתמש.

הרשימה הבאה מסבירה את האפשרויות הבאות:

 • טעינת סרטון

  בהטמעה של Iiframe, יש לציין את מזהה הווידאו ב-YouTube של הסרטון שרוצים לטעון בכתובת ה-URL של ה-IFrame: src.

  https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID

  אם אתם משתמשים ב-YouTube Data API (גרסה 3), תוכלו ליצור כתובות URL בצורה פרוגרמטית על ידי אחזור של מזהי סרטונים מתוצאות החיפוש, ממשאבים של פריטים בפלייליסט, ממשאבים לסרטונים או ממשאבים אחרים. לאחר קבלת מזהה וידאו, יש להחליף את הטקסט VIDEO_ID בכתובות ה-URL שלמעלה בערך הזה כדי ליצור את כתובת ה-URL של הנגן.

 • טעינת פלייליסט

  מגדירים את פרמטר הנגן listType לערך playlist. בנוסף, מגדירים את פרמטר הנגן של list למזהה הפלייליסט ב-YouTube שרוצים לטעון.

  https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLAYLIST_ID

  שימו לב שצריך להוסיף את מזהה הפלייליסט לתחילת האותיות PL כפי שמוצג בדוגמה הבאה:

  https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLC77007E23FF423C6

  אם אתם משתמשים ב-YouTube Data API (גרסה 3), תוכלו ליצור כתובות URL בצורה פרוגרמטית על ידי אחזור של מזהי פלייליסטים מתוצאות החיפוש, משאבי ערוצים או משאבי פעילות. לאחר השגת מזהה פלייליסט, יש להחליף את הטקסט PLAYLIST_ID בכתובת ה-URL שלמעלה בערך הזה.

 • טעינת סרטונים שהועלו על ידי משתמשים

  מגדירים את פרמטר הנגן listType לערך user_uploads. בנוסף, הגדירו את פרמטר הנגן list עבור שם המשתמש ב-YouTube שאת הסרטונים שלו אתם רוצים לטעון.

  https://www.youtube.com/embed?listType=user_uploads&list=USERNAME

פרמטרים נתמכים

כל הפרמטרים הבאים הם אופציונליים.

פרמטרים

autoplay

הפרמטר הזה מציין אם הסרטון ההתחלתי יתחיל לפעול אוטומטית כשהנגן ייטען. הערכים הנתמכים הם 0 או 1. ערך ברירת המחדל הוא 0.

אם אתם מפעילים את התכונה 'הפעלה אוטומטית', ההפעלה תתבצע ללא אינטראקציה של המשתמש עם הנגן. איסוף הנתונים ושיתופם תתבצע לאחר טעינת הדף.

cc_lang_pref

הפרמטר הזה מציין את שפת ברירת המחדל שהנגן ישתמש בה כדי להציג כתוביות. מגדירים את ערך הפרמטר לקוד שפה בן שתי אותיות על פי תקן ISO 639-1.

אם משתמשים בפרמטר הזה ומגדירים את הפרמטר cc_load_policy ל-1, הנגן יציג כתוביות בשפה שצוינה כשהנגן ייטען. אם לא תגדירו את הפרמטר cc_load_policy, כתוביות לא יוצגו כברירת מחדל, אבל הן יוצגו בשפה שצוינה אם המשתמש יבחר להפעיל את הכתוביות.

cc_load_policy

אם הערך של הפרמטר יהיה 1, הכתוביות יוצגו כברירת מחדל, גם אם המשתמש השבית את הכתוביות. התנהגות ברירת המחדל מבוססת על העדפת המשתמש.

color

הפרמטר הזה מציין את הצבע שישמש בסרגל ההתקדמות של הנגן על מנת להדגיש את כמות הסרטון שהצופה כבר ראה. ערכי הפרמטרים החוקיים הם red ו-white, והנגן משתמש כברירת מחדל בצבע האדום בסרגל ההתקדמות של הסרטון. מידע נוסף על אפשרויות הצבע זמין בבלוג של YouTube API.

controls

הפרמטר הזה מציין אם פקדי נגן הווידאו מוצגים:

 • controls=0 – פקדי הנגן לא מוצגים בנגן.
 • controls=1 (ברירת מחדל) – לחצני הנגן מוצגים בנגן.

disablekb

אם הערך של הפרמטר מוגדר ל-1, הנגן לא יגיב לפקדי המקלדת. ערך ברירת המחדל הוא 0, כלומר פקדי המקלדת מופעלים. נכון לעכשיו, פקדי המקלדת הנתמכים הם:

 • מקש הרווח או [k]: הפעלה / השהיה
 • חץ שמאלה: דילוג 5 שניות בסרטון הנוכחי
 • חץ ימינה: דילוג 5 שניות קדימה בסרטון הנוכחי
 • חץ למעלה: הגברת עוצמת הקול
 • חץ למטה: החלשת עוצמת הקול
 • [f]: החלפת מצב של מסך מלא
 • [j]: חזרה 10 שניות אחורה בסרטון הנוכחי
 • [l]: דילוג 10 שניות קדימה בסרטון הנוכחי
 • [m]: השתקה או ביטול ההשתקה של הסרטון
 • [0-9]: מעבר לנקודה בסרטון. 0 קופץ לתחילת הסרטון, 1 קופץ לנקודה 10% בסרטון, 2 קופץ לנקודה 20% וכו'.

enablejsapi

הגדרת ערך הפרמטר ל-1 מאפשרת שליטה על הנגן באמצעות קריאות ל-IFrame API. ערך ברירת המחדל הוא 0, כלומר לא ניתן לשלוט בנגן באמצעות ממשק ה-API הזה.

למידע נוסף על ה-IFrame API ולשימוש בו, אפשר לעיין במסמכי התיעוד של IFrame API.

end

הפרמטר הזה מציין את הזמן, שנמדד בשניות מתחילת הסרטון, שבו הנגן צריך להפסיק להפעיל את הסרטון. ערך הפרמטר הוא מספר שלם חיובי.

חשוב לזכור שהזמן נמדד מתחילת הסרטון, ולא מהערך של הפרמטר start של הנגן או מהפרמטר startSeconds, שמשמש בפונקציות של YouTube Player API לטעינה או הוספה של סרטון לתור.

fs

אם הפרמטר מוגדר ל-0, הלחצן במסך מלא לא יוצג בנגן. ערך ברירת המחדל הוא 1, ולכן מוצג לחצן על מסך מלא.

hl

מגדירה את שפת הממשק של הנגן. ערך הפרמטר הוא קוד שפה בן שתי אותיות על פי תקן ISO 639-1 או לוקאל שמוגדר במלואו. לדוגמה, fr וגם fr-ca הם ערכים חוקיים. ייתכן שגם קודי קלט אחרים של שפות, כמו תגי שפה של IETF (BCP 47) יטופלו כראוי.

שפת הממשק משמשת להסברים קצרים בנגן ומשפיעה גם על טראק ברירת המחדל של הכתוביות. לתשומת ליבכם, מערכת YouTube עשויה לבחור שפה שונה של רצועת כתוביות למשתמש מסוים, בהתאם להעדפות השפה הספציפיות של המשתמש ולזמינות של טראקים של כתוביות.

iv_load_policy

כשערך הפרמטר של הפרמטר 1 הוא, הערות וידאו לא מוצגות כברירת מחדל, ואילו הגדרת ברירת המחדל 3 היא שהערות סרטונים לא יוצגו כברירת מחדל. ערך ברירת המחדל הוא 1.

list

הפרמטר list, בשילוב עם הפרמטר listType, מזהה את התוכן שייטען בנגן.

 • אם ערך הפרמטר listType הוא user_uploads, ערך הפרמטר list יזהה את ערוץ YouTube שבו ייטענו הסרטונים שהועלו.
 • אם ערך הפרמטר listType הוא playlist, ערך הפרמטר list מציין מזהה פלייליסט של YouTube. בערך הפרמטר, יש להוסיף את מזהה הפלייליסט לפני האותיות PL, כפי שניתן לראות בדוגמה שבהמשך.
  https://www.youtube.com/embed?
      listType=playlist
      &list=PLC77007E23FF423C6
 • אם ערך הפרמטר listType הוא search, ערך הפרמטר list מציין את שאילתת החיפוש. הערה: החל מ-15 בנובמבר 2020 הפונקציונליות הזו לא תהיה זמינה יותר.
הערה: אם מציינים ערכים לפרמטרים list ו-listType, אין צורך לציין מזהה וידאו בכתובת ה-URL של הטמעת Iiframe.

listType

הפרמטר listType, בשילוב עם הפרמטר list, מזהה את התוכן שייטען בנגן. ערכי הפרמטר החוקיים הם playlist ו-user_uploads.

אם מציינים ערכים עבור הפרמטרים list ו-listType, אין צורך לציין מזהה סרטון בכתובת ה-URL של הטמעת Iiframe.

הערה: ערך פרמטר שלישי, search, הוצא משימוש והתמיכה בו תופסק ב-15 בנובמבר 2020.

loop

במקרה של נגן וידאו יחיד, הגדרה של 1 תגרום לנגן להפעיל את הסרטון הראשוני שוב ושוב. במקרה של נגן פלייליסט (או נגן בהתאמה אישית), הנגן מפעיל את הפלייליסט כולו ולאחר מכן מתחיל מחדש בסרטון הראשון.

הערכים הנתמכים הם 0 ו- 1, וערך ברירת המחדל הוא 0.

הערה: בפרמטר הזה יש תמיכה מוגבלת בהטמעות של IFrame. כדי להפעיל סרטון יחיד, צריך להגדיר את הערך של הפרמטר loop לערך 1 ולהגדיר את ערך הפרמטר playlist לאותו מזהה וידאו שכבר צוין בכתובת ה-URL של ממשק ה-API של הנגן:
https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID?playlist=VIDEO_ID&loop=1

modestbranding

הערה: הפרמטר הזה הוצא משימוש ואין לו השפעה. מידע נוסף זמין בהודעה על הוצאה משימוש.

origin

הפרמטר הזה מספק אמצעי אבטחה נוסף ל-IFrame API והוא נתמך רק בהטמעות של IFrame. אם משתמשים ב-IFrame API, כלומר מגדירים את ערך הפרמטר enablejsapi ל-1, תמיד צריך לציין את הדומיין כערך הפרמטר origin.

playlist

הפרמטר הזה מציין רשימה של מזהי סרטונים שמופרדים בפסיקים שצריך להפעיל. אם תציינו ערך, הסרטון הראשון שיופעל יהיה VIDEO_ID שצוין בנתיב כתובת ה-URL, והסרטונים המפורטים בפרמטר playlist יופעלו לאחר מכן.

playsinline

הפרמטר הזה קובע אם סרטונים ב-iOS מופעלים בתוך סרטונים או במסך מלא. הערכים החוקיים כוללים:

 • 0: תוצאות להפעלה במסך מלא. זהו ערך ברירת המחדל כרגע, אבל ברירת המחדל עשויה להשתנות.
 • 1: תוצאות להפעלה מוטבעת בדפדפנים לנייד וב-WebViews שנוצרו כשהנכס allowsInlineMediaPlayback מוגדר ל-YES.

rel

הערה: הפרמטר הזה משתנה ב-25 בספטמבר 2018 או לאחר מכן.

לפני השינוי, הפרמטר הזה מציין אם הנגן צריך להציג סרטונים קשורים כשמפעילים את הסרטון הראשוני.
 • אם ערך הפרמטר מוגדר ל-1, שהוא ערך ברירת המחדל, הנגן יציג סרטונים קשורים.
 • אם ערך הפרמטר מוגדר ל-0, בנגן לא יוצגו סרטונים קשורים.
אחרי השינוי לא תוכלו להשבית סרטונים קשורים. במקום זאת, אם הפרמטר rel מוגדר לערך 0, סרטונים קשורים יגיעו מאותו ערוץ שבו הוצג הסרטון שהושמע עכשיו.

start

הפרמטר הזה גורם לשחקן להתחיל להפעיל את הסרטון במספר השניות הנתון מתחילת הסרטון. ערך הפרמטר הוא מספר שלם חיובי. חשוב לשים לב שכמו הפונקציה seekTo, הנגן יחפש את תמונת המפתח הקרובה ביותר למועד שציינת. כלומר, לפעמים ראש המשחק ירצה לחפש רגע לפני המועד המבוקש, בדרך כלל לא יותר משתי שניות.

widget_referrer

הפרמטר הזה מזהה את כתובת ה-URL שבה הנגן מוטמע. הערך הזה משמש בדוחות של YouTube Analytics כשנגן YouTube מוטמע בווידג'ט, והווידג'ט הזה מוטמע בדף אינטרנט או באפליקציה. בתרחיש הזה, הפרמטר origin מזהה את הדומיין של ספק הווידג'ט, אבל YouTube Analytics לא צריך לזהות את ספק הווידג'ט כמקור התנועה בפועל. במקום זאת, מערכת YouTube Analytics משתמשת בערך הפרמטר widget_referrer כדי לזהות את הדומיין המשויך למקור התנועה.

היסטוריית גרסאות

August 15, 2023

Note: This is a deprecation announcement for the modestbranding parameter.

The modestbranding parameter is deprecated and will have no effect. To align with YouTube's branding requirements, the player now determines the appropriate branding treatment based on a combination of factors, including player size, other API parameters (e.g. controls), and additional signals.

April 27, 2021

The playsinline parameter definition has been updated slightly to explain that the parameter pertains to both mobile browsers on iOS and iOS WebViews.

October 15, 2020

The autoplay parameter definition has been updated to explain that if you enable Autoplay, playback will occur without any user interaction with the player; playback data collection and sharing will therefore occur upon page load.

October 13, 2020

Note: This is a deprecation announcement for the embedded player functionality that lets you configure the player to load search results. This announcement affects the player's list and listType parameters.

This change will become effective on or after 15 November 2020. After that time, setting the listType parameter value to search will generate a 4xx response code, such as 404 (Not Found) or 410 (Gone).

As an alternative, you can use the YouTube Data API's search.list method to retrieve search results and then load selected videos in the player.

In addition to the change described above, the showinfo parameter, which was deprecated in 2018, has been removed from this document.

August 23, 2018

Note: This is a deprecation announcement for the showinfo parameter. In addition, the behavior for the rel parameter is changing. Titles, channel information, and related videos are an important part of YouTube’s core user experience, and these changes help to make the YouTube viewing experience consistent across different platforms.

 • The behavior for the rel parameter is changing on or after September 25, 2018. The effect of the change is that you will not be able to disable related videos. However, you will have the option of specifying that the related videos shown in the player should be from the same channel as the video that was just played.

  To be more specific:
  • Prior to the change, if the parameter's value is set to 0, then the player does not show related videos.
  • After the change, if the rel parameter is set to 0, the player will show related videos that are from the same channel as the video that was just played.
 • The showinfo parameter, which indicates whether the player should display information like the video title and uploader before the video starts playing, is also being deprecated. Following the change, the channel avatar and video title will always display before playback begins, when playback is paused, and when playback ends. The avatar being displayed is new behavior that will be consistent across all embedded players.

These changes will become effective on or after September 25, 2018. After that time, the showinfo parameter will be ignored. The behavior following the changes is consistent with the current default behavior for embedded players with the exception of the channel avatar changes mentioned above.

August 16, 2018

The cc_lang_pref parameter can be used to specify the default language that the player will use to display captions. This parameter can be used in conjunction with the cc_load_policy parameter to automatically show captions in the specified language during playback.

September 15, 2017

The controls parameter's definition has been updated to remove references to the deprecated Flash (AS3) player. The value 2 has been deprecated as it was originally designed to provide a performance improvement for embeds that loaded a Flash player.

June 12, 2017

The new widget_referrer parameter helps to enable more accurate YouTube Analytics reporting when the YouTube player is embedded in a widget, and that widget is then embedded in a web page or application.

November 1, 2016

This document has been updated to remove references to the deprecated Flash (AS3) player as well as to parameters only supported by that player. The YouTube Flash player was deprecated in January 2015.

October 20, 2016

This update contains the following changes:

 • The disablekb parameter definition has been corrected to note that the default value is 0, which means that keyboard controls are enabled. A value of 1 indicates that keyboard controls should be disabled.

  The list of keyboard controls that the player supports has also been updated to include the following:

  • [f]: Toggle full-screen display
  • [j]: Jump back 10 seconds in the current video
  • [k]: Play / Pause
  • [l]: Jump ahead 10 seconds in the current video
  • [m]: Mute or unmute the video
  • [0-9]: Jump to a point in the video. 0 jumps to the beginning of the video, 1 jumps to the time 10% into the video, 2 jumps to the point 20% into the video, and so forth.

  In addition, the effect of pressing the [arrow left] or [arrow right] keys has changed. These keys now jump 5 seconds back (arrow left) or ahead (arrow right) in the current video.

August 11, 2016

This update contains the following changes:

 • The newly published YouTube API Services Terms of Service ("the Updated Terms"), discussed in detail on the YouTube Engineering and Developers Blog, provides a rich set of updates to the current Terms of Service. In addition to the Updated Terms, which will go into effect as of February 10, 2017, this update includes several supporting documents to help explain the policies that developers must follow.

  The full set of new documents is described in the revision history for the Updated Terms. In addition, future changes to the Updated Terms or to those supporting documents will also be explained in that revision history. You can subscribe to an RSS feed listing changes in that revision history from a link in that document.

December 18, 2015

European Union (EU) laws require that certain disclosures must be given to and consents obtained from end users in the EU. Therefore, for end users in the European Union, you must comply with the EU User Consent Policy. We have added a notice of this requirement in our YouTube API Terms of Service.

August 19, 2015

 • The autohide parameter has been deprecated for the HTML5 player. In HTML5 players, the video progress bar and player controls display or hide automatically. That behavior corresponds to an autohide setting of 1.

 • The theme parameter has been deprecated for the HTML5 player. HTML5 players now always use the dark theme.

March 9, 2015

 • The document has been updated to reflect the fact that YouTube <object> embeds, the YouTube Flash Player API and the YouTube JavaScript Player API have all been deprecated as of January 27, 2015. A deprecation warning appears in several sections of this document to help point readers to the IFrame Player API as an alternative.

 • The definition of the autohide parameter has been updated to clarify the meaning of the parameter's values. The default behavior (autohide=2) is that if the player has a 16:9 or 4:3 aspect ratio, the player's video progress bar and player controls display or hide automatically. Otherwise, those controls are visible throughout the video.

 • The definition of the hl parameter has been updated to note that the parameter value could be an ISO 639-1 two-letter language code or a fully specified locale. For example, fr and fr-ca are both valid parameter values.

 • The definition of the enablejsapi parameter has been reworded to clarify that the parameter enables a player to be controlled via API calls. The API could be either the IFrame Player API or the JavaScript Player API.

October 14, 2014

July 18, 2014

 • The new hl parameter can be used to set the player's interface language. The interface language is used for tooltips in the player and also affects the default caption track. The selected caption track may also depend on the availability of caption tracks and user's individual language preferences.

  The parameter's value is an ISO 639-1 two-letter language code, though other language input codes, such as IETF language tags (BCP 47) may also be handled properly.

 • The definition of the playsinline parameter, which only affects HTML5 players on iOS, has been modified slightly. The definition now notes that setting the parameter value to 1 causes inline playback only for UIWebViews created with the allowsInlineMediaPlayback property set to TRUE.

January 28, 2014

 • The playsinline parameter controls whether videos play inline or fullscreen in an HTML5 player on iOS. Setting the value to 1 causes inline playback.

 • The Selecting content to play section has been updated to explain how to find YouTube video IDs and playlist IDs using the YouTube Data API (v3) rather than the older API version.

 • The controls parameter's definition has been updated to reflect the fact that the parameter value only affects the time that the Flash player actually loads in IFrame embeds. In addition, for IFrame embeds, the parameter value also determines when the controls display in the player. If you set the parameter's value to 2, then the controls display and the Flash player loads after the user initiates the video playback.

May 10, 2013

This update contains the following changes:

July 20, 2012

This update contains the following changes:

 • The definition of the controls parameter has been updated to reflect support for a parameter value of 2 and to explain that, for AS3 players, the parameter value determines the time when the Flash player actually loads. If the controls parameter is set to 0 or 1, the Flash player loads immediately. If the parameter value is 2, the Flash player does not load until the video playback is initiated.

June 5, 2012

This update contains the following changes:

 • The HTML5 player now supports the color, modestbranding, and rel parameters, and the definitions for these parameters have been updated accordingly.

 • The definition of the showinfo parameter has been updated to explain how that if the player is loading a playlist, and you explicitly set the parameter value to 1, then, upon loading, the player will also display thumbnail images for the videos in the playlist. Note that this functionality is only supported for the AS3 player since that is the only player that can load a playlist.

May 4, 2012

This update contains the following changes:

 • The showinfo parameter's definition has been updated to reflect the fact that the HTML5 player supports this parameter.

May 3, 2012

This update contains the following changes:

 • The new end parameter specifies the time, measured in seconds from the start of the video, when the player should stop playing a video. Note that the time when playback is stopped is measured from the beginning of the video and not from the value of either the start player parameter or the startSeconds parameter, which is used in YouTube Player API functions for loading or queueing a video.

March 29, 2012

This update contains the following changes:

 • The new Embedding a YouTube player section explains different ways to embed a YouTube player in your application. This section covers manual IFrame embeds, IFrame embeds that use the IFrame Player API, and AS3 and AS2 object embeds. This section incorporates information from the old Example usage section, which has been removed.

 • The new Selecting content to play section explains how to configure the player to load a video, a playlist, search results for a specified query, or uploaded videos for a specified user.

 • The new list and listType parameters let you specify the content that the player should load. You can specify a playlist, a search query, or a particular user's uploaded videos.

 • The definitions of the fs and rel parameters have been updated to more clearly explain the default parameter values for the AS3 player.

 • The border, color1, egm, hd, and showsearch parameters, which are all only supported for the deprecated AS2 Player API, have been moved to a new section named deprecated parameters only used in the AS2 Player API.

 • The document no longer provides a way to filter the parameter list to only display parameters supported in either the AS3, AS2, or HTML5 player. Instead, each parameter definition has been updated to identify the players that support that parameter.

August 11, 2011

This update contains the following changes:

 • The new theme and color parameters let you customize the appearance of the embedded player's player controls. See the YouTube API blog for more information.

June 8, 2011

This update contains the following changes:

 • The new modestbranding parameter lets you use a YouTube player that does not show a YouTube logo. As of this release, the parameter was only supported for the AS3 embedded player and for IFrame embeds that loaded the AS3 player. As of June 5, 2012, the HTML5 player also supported this parameter.

February 14, 2011

This update contains the following changes:

 • The documentation has been updated to note that the AS2 Player API has been deprecated. The deprecation of the AS2 Player API was actually announced on October 14, 2009.

February 3, 2011

This update contains the following changes:

 • The documentation has been updated to identify parameters supported in the HTML5 (IFrame) embedded player.

 • The document now displays all of the parameters supported in any of YouTube's embedded players (HTML5, AS3, AS2).

 • The following parameters are supported in the AS2 player but have been deprecated for the newer AS3 and HTML5 players: border, color1, color2, egm, hd, and showsearch.

  In addition, the loop parameter has limited support in the AS3 player and in IFrame embeds, which could load either an AS3 or HTML player. Currently, the loop parameter only works in the AS3 player when used in conjunction with the playlist parameter. To loop a single video, set the loop parameter to 1 and set the playlist parameter value to the same video ID already specified in the Player API URL:

  https://www.youtube.com/v/VIDEO_ID?version=3&loop=1&playlist=VIDEO_ID

  Similarly, the controls and playlist parameters are supported in the AS3 and HTML5 players but are not and will not be supported in the AS2 player.

  As noted above, IFrame embeds can load either an AS3 or HTML5 player. Though some parameters are not supported in both players, an IFrame embed that loads the AS3 player will support all parameters that work with that player and ignore all other parameters. Similarly, an IFrame embed that loads the HTML5 player will support all parameters that work with that player while ignoring all other parameters.

 • The parameter list has been updated to include the autohide parameter, which indicates whether the player's video controls will automatically hide after a video begins playing.

 • The parameter list has been updated to include the controls parameter, which indicates whether the player's video controls will display at all. (Player controls do display by default.)

 • The parameter list has been updated to include the playlist parameter, which specifies a comma-separated list of video IDs to play.

 • The definition of the fs has been updated to note that the fullscreen option will not work if you load the YouTube player into another SWF.

 • The example at the end of the document has been updated to use the embedded AS3 player instead of the embedded AS2 player. The parameters used in the example have also been updated to only include parameters that the AS3 player supports.

  In addition, the instructions for constructing the URLs that contain player parameters have been updated to reflect the URL formats used by the AS3 and AS2 embedded and chromeless players as well as by the HTML5 player.