ตัวอย่างโค้ด

รายการต่อไปนี้ระบุตัวอย่างโค้ดที่มีสําหรับ YouTube Analytics API และ YouTube Reporting API คุณดาวน์โหลดตัวอย่างเหล่านี้จากที่เก็บ GitHub ของ YouTube/api ได้ด้วยเช่นกัน

Java

รายงานข้อมูลจํานวนมาก (YouTube Reporting API)

  1. สร้างงานการรายงาน (reportTypes.list, jobs.create)
  2. เรียกดูรายงาน (jobs.list, jobs.reports.list)

JavaScript

รายงานคําค้นหา (YouTube Analytics API)

  1. เรียกดูสถิติรายวันของช่อง (reports.query)

PHP

รายงานข้อมูลจํานวนมาก (YouTube Reporting API)

  1. สร้างงานการรายงาน (reportTypes.list, jobs.create)
  2. เรียกดูรายงาน (jobs.list, jobs.reports.list)

Python

รายงานข้อมูลจํานวนมาก (YouTube Reporting API)

  1. สร้างงานการรายงาน (reportTypes.list, jobs.create)
  2. เรียกดูรายงาน (jobs.list, jobs.reports.list)

รายงานคําค้นหา (YouTube Analytics API)

  1. เรียกดูสถิติรายวันของช่อง (reports.query)