ดาวน์โหลด

การผสานรวม IMA DAI SDK สำหรับ HTML5 ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดทรัพยากรเพิ่มเติม ดำเนินการตามวิธีการผสานรวมโดยตรงเพื่อเริ่มต้น

ไฟล์ Notes
ตัวอย่าง ตัวอย่างเพื่อช่วยในการติดตั้ง IMA DAI HTML5 SDK