Method: customers.update

Bir müşteriyi günceller.

HTTP isteği

PUT https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customers/{customerKey}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
customerKey

string

Güncellenecek müşterinin kimliği

İstek içeriği

İstek metni, Customer öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Customer öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.customer

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.