REST Resource: customers

Kaynak: Müşteri

JSON gösterimi
{
 "id": string,
 "customerDomain": string,
 "kind": string,
 "etag": string,
 "alternateEmail": string,
 "customerCreationTime": string,
 "postalAddress": {
  object (CustomerPostalAddress)
 },
 "phoneNumber": string,
 "language": string
}
Alanlar
id

string

Müşterinin Google Workspace hesabının benzersiz kimliği. (Salt okunur)

customerDomain

string

Müşterinin birincil alan adı dizesi. Yeni müşteri oluştururken www ön ekini dahil etmeyin.

kind

string

Kaynağı müşteri olarak tanımlar. Değer: admin#directory#customer

etag

string

Kaynağın ETag.

alternateEmail

string

Müşterinin ikincil iletişim e-posta adresi. Bu e-posta adresi customerDomain ile aynı alanda olamaz

customerCreationTime

string

Müşterinin oluşturma zamanı (Salt okunur)

postalAddress

object (CustomerPostalAddress)

Müşterinin posta adresi bilgileri.

phoneNumber

string

Müşterinin, E.164 biçiminde verilen telefon numarası.

language

string

Müşterinin ISO 639-2 dil kodu. Desteklenen kodların listesi için Dil Kodları sayfasına bakın. Desteklenen grubun dışındaki geçerli dil kodları, API tarafından kabul edilir ancak beklenmedik davranışlara neden olabilir. Varsayılan değer: en.

CustomerPostalAddress

JSON gösterimi
{
 "countryCode": string,
 "addressLine2": string,
 "region": string,
 "addressLine3": string,
 "locality": string,
 "postalCode": string,
 "addressLine1": string,
 "organizationName": string,
 "contactName": string
}
Alanlar
countryCode

string

Bu zorunlu bir özelliktir. countryCode bilgileri için ISO 3166 ülke kodu öğelerine bakın.

addressLine2

string

Adresin 2. satırı.

region

string

Bölgenin adı. Bölge değerine örnek olarak New York eyaleti için NY verilebilir.

addressLine3

string

Adresin 3. satırı.

locality

string

Şehir adı. Konum değerine örnek olarak San Francisco şehri verilebilir.

postalCode

string

Posta kodu. Posta kodu örneği, 10009 gibi bir posta kodudur. Bu, - http: //portablecontacts.net/draft-spec.html#address_element ile uyumludur.

addressLine1

string

Müşterinin fiziksel adresi. Adres, bir ila üç satırdan oluşabilir.

organizationName

string

Şirket veya şirket bölümü adı.

contactName

string

Müşteriden sorumlu kişinin adı.

Yöntemler

get

Bir müşteriyi getirir.

patch

Müşteriye yama uygular.

update

Bir müşteriyi günceller.