מתחילים להשתמש ב-AdMob API.

לומדים את היסודות. פועלים לפי ההוראות במדריך כדי להתחיל לעבוד במהירות.
ספריות לקוח מציעות שילוב טוב יותר של שפה, אבטחה משופרת ותמיכה בביצוע קריאות המחייבות הרשאת משתמש.
מעיינים במסמכי התיעוד.