Zacznij korzystać z interfejsu API AdMob.

Poznaj podstawy. Postępuj zgodnie z samouczkiem, aby szybko rozpocząć pracę.
Biblioteki klienckie zapewniają lepszą integrację językową, lepsze zabezpieczenia i obsługę wykonywania połączeń wymagających autoryzacji użytkownika.
Przeglądaj dokumentację referencyjną.