Bu dokümanda Android SDK'nın eski bir sürümü açıklanmaktadır. Analytics'te yeniyseniz en son SDK'yı kullanın. Daha fazla bilgi

E-ticaret İzleme

Bu dokümanda, Android için Google Analytics SDK v4'ü kullanarak uygulama içi ödemeleri ve geliri nasıl ölçeceğinize dair genel bir bakış sunulmaktadır.

Genel bakış

E-ticaret ölçümü, uygulama içi satın alma ve satış işlemlerini Google Analytics'e göndermenizi sağlar. Google Analytics'teki e-ticaret verileri, paylaşılan bir işlem kimliğiyle ilişkili işlem ve öğe isabetlerinden oluşur.

İşlemler aşağıdaki alanlarda bulunur:

Alan adı Tür Zorunlu Açıklama
İşlem kimliği String Evet İşlemi temsil eden benzersiz kimlik. Bu kimlik, diğer işlem kimlikleriyle çakışmamalıdır.
İlişkilendirme String Evet İşlemin ilişkilendirilmesi gereken bir tüzel kişi (ör. belirli bir mağaza)
Gelir Double Evet Vergi ve gönderim bedeli dahil olmak üzere bir işlemin toplam geliri
Vergi Double Evet Bir işlemin toplam vergisi
Gönderim Double Evet Bir işlemin toplam gönderim maliyeti
Para birimi kodu String Hayır Bir işlemin yerel para birimi. Varsayılan olarak, işlemlerin görüntülenmekte olduğu görünümün (profilin) para birimidir.

Öğeler aşağıdaki alanlara sahiptir:

Alan adı Tür Zorunlu Açıklama
İşlem kimliği String Evet Öğenin ilişkilendirilmesi gereken işlem kimliği
Ad String Evet Ürünün adı
SKU String Evet Bir ürünün SKU'su
Kategori String Hayır Ürünün ait olduğu bir kategori
Fiyat Double Evet Ürünün fiyatı
Miktar Long Evet Ürünün miktarı
Para birimi kodu String Hayır Bir işlemin yerel para birimi. Varsayılan olarak, işlemlerin raporlandığı görünümün (profilin) para birimidir

E-ticaret verileri, aşağıdaki standart raporlarda birincil olarak kullanılır:

 • E-ticarete Genel Bakış
 • Ürün Performansı
 • Satış Performansı
 • İşlemler
 • Satışa Kadar Geçen Süre

Uygulama

TransactionBuilder ve ItemBuilder, işlem ve öğe verilerini Google Analytics'e göndermek için kullanılır. Her e-ticaret alanı, yardımcı yöntemler kullanılarak ayarlanır. Örneğin:

// Build the transaction.
sendDataToTwoTrackers(new HitBuilders.TransactionBuilder()
  .setTransactionId(getOrderId())
  .setAffiliation(getStoreName())
  .setRevenue(getTotalOrder())
  .setTax(getTotalTax())
  .setShipping(getShippingCost())
  .setCurrencyCode("USD")
  .build());

// Build an item.
sendDataToTwoTrackers(new HitBuilders.ItemBuilder()
  .setTransactionId(getOrderId())
  .setName(getItemName(1))
  .setSku(getItemSku(1))
  .setCategory(getItemCategory(1))
  .setPrice(getItemPrice(getView(), 1))
  .setQuantity(getItemQuantity(getView(), 1))
  .setCurrencyCode("USD")
  .build());


// Sends the ecommerce data.
private void sendDataToTwoTrackers(Map<String, String> params) {
 AnalyticsSampleApp app = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication());
 Tracker appTracker = app.getTracker(TrackerName.APP_TRACKER);
 Tracker ecommerceTracker = app.getTracker(TrackerName.ECOMMERCE_TRACKER);
 appTracker.send(params);
 ecommerceTracker.send(params);
}

getTracker yöntemiyle ilgili ayrıntılı bilgi için Gelişmiş Yapılandırma konusuna bakın.

E-ticaret para birimi alanları, geri ödeme veya iade için gerekli olabilecek negatif para birimi değerlerini destekler.

Para Birimlerini Belirleme

Varsayılan olarak, işlem değerlerinin raporlandığı görünümün (profilin) para biriminde olduğu varsayılır.

Bir işlemin ve ilişkili tüm ürünlerin yerel para birimini geçersiz kılmak için işlemin para birimi kodu alanını ve öğe isabetlerini yeni para birimi koduyla ayarlayın. Desteklenen para birimlerinin ve para birimi kodlarının tam listesi için Desteklenen Para Birimi Referansı'na bakın.