İsteğe Bağlı Özellikler

Reklamcılık özelliklerini etkinleştirme

Android uygulamanızı yapılandırdıktan sonra, isterseniz reklam kimliklerini toplamak için uygulamada reklamcılık özelliklerini etkinleştirebilirsiniz. Bu özellikler, Demografi ve İlgi Alanları raporlarından yararlanmanızı sağlar.

Uygulamanızda reklamcılık özelliklerini etkinleştirmek için izleyicide enableAdvertisingIdCollection yöntemini çağırın:

// Enable Advertising Features.
mTracker.enableAdvertisingIdCollection(true);

Bu özellikleri kullanırken tüm geçerli SDK politikalarını inceleyip bunlara uyduğunuzdan emin olun.