Bu dokümanda Android SDK'nın eski bir sürümü açıklanmaktadır. Analytics'te yeniyseniz en son SDK'yı kullanın. Daha fazla bilgi

Ekranlar

Bu belgede, ekranlar ve Android için Google Analytics SDK v4 kullanarak ekran görüntülenmelerinin nasıl ölçüleceğine dair genel bir bakış sunulmaktadır.

Genel bakış

Google Analytics'teki ekranlar, kullanıcıların uygulamanızda görüntülediği içeriği temsil eder. Web analizindeki eşdeğer kavram, sayfa görüntülemedir. Ekran görüntülenme sayısını ölçmek, kullanıcıların en çok hangi içerikleri görüntülediğini ve bu içeriklerin farklı parçalar arasında nasıl gezindiğini görmenizi sağlar.

Ekran görüntülenme, Google Analytics raporlarınızda ekran adı olarak kullanılacak tek bir dize alanından oluşur.

Alan adı Tür Zorunlu Açıklama
Ekran Adı String Evet Uygulama ekranının adı.

Ekran görüntülenme verileri, öncelikli olarak aşağıdaki standart Google Analytics raporlarında kullanılır:

  • Ekranlar raporu
  • Katılım Akışı

Uygulama

Ekran görünümü göndermek için izleyicide ekran alanı değerlerini ayarlayın ve isabeti gönderin:

// Get tracker.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
    TrackerName.APP_TRACKER);

// Set screen name.
t.setScreenName(screenName);

// Send a screen view.
t.send(new HitBuilders.ScreenViewBuilder().build());

getTracker yöntemiyle ilgili ayrıntılı bilgi için Gelişmiş Yapılandırma konusuna bakın.

Otomatik Ekran Ölçümü

Activities uygulaması bir kullanıcıya her gösterildiğinde ekran görüntülenme sayısını otomatik olarak ölçebilirsiniz.

Otomatik Activity ölçümünü etkinleştirmek için:

  1. XML yapılandırma dosyanızda ga_autoActivityTracking parametresini ayarlayın.
  2. Activities yapılandırmanızın her birine XML yapılandırma dosyanızda bir ekran adı verin.

Otomatik Activity ölçümü etkinleştirildikten sonra XML yapılandırma dosyasından bir snippet örneği aşağıda verilmiştir:

<!-- Enable automatic Activity measurement -->
<bool name="ga_autoActivityTracking">true</bool>

<!-- The screen names that will appear in reports -->
<screenName name="com.example.ScreenviewActivity">
    AnalyticsSampleApp ScreenViewSampleScreen
</screenName>
<screenName name="com.example.EcommerceActivity">
    AnalyticsSampleApp EcommerceSampleScreen
</screenName>

Otomatik Activity ölçümünü programatik olarak etkinleştirmek için:

t.enableAutoActivityTracking(true);