Bu dokümanda Android SDK'nın eski bir sürümü açıklanmaktadır. Analytics'te yeniyseniz en son SDK'yı kullanın. Daha fazla bilgi

Oturum

Bu dokümanda, Android için Google Analytics SDK v4 ile ilişkili oturumlara genel bakış sunulmaktadır.

Genel bakış

Oturum, kullanıcıların uygulamanızla etkileşimi için tek bir dönemi temsil eder. Oturumlar, ekran görüntülenme, etkinlik ve e-ticaret işlemlerini içeren, ölçülen etkinliklerin faydalı kapsayıcıları olarak işlev görür.

Oturum Yönetimi

Varsayılan olarak, Google Analytics, birbirlerinden sonraki 30 dakika içinde alınan isabetleri aynı oturumda gruplandırır. Bu dönem, mülk düzeyinde yapılandırılabilir. Bu oturum zaman aşımı süresinin nasıl yapılandırılacağını öğrenin.

Manuel Oturum Yönetimi

setNewSession yöntemini kullanarak Google Analytics'e isabet gönderirken manuel olarak yeni bir oturum başlatabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, ekran görüntülenme gönderirken yeni bir oturumun nasıl başlatılacağı gösterilmektedir:

// Get tracker.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
    TrackerName.APP_TRACKER);

// Set screen name.
t.setScreenName(screenName);

// Start a new session with the hit.
t.send(new HitBuilders.ScreenViewBuilder()
    .setNewSession()
    .build());

getTracker yöntemiyle ilgili ayrıntılı bilgi için Gelişmiş Yapılandırma konusuna bakın.

Otomatik Oturum Yönetimi

Google Analytics'i, kullanıcılar belirli bir süre için uygulamanızı arka plana yerleştirdiğinde yeni oturumları otomatik olarak başlatacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu oturum zaman aşımı süresi, izleyici xml dosyasındaki ga_sessionTimeout parametresi tarafından saniye cinsinden tanımlanır.

<resources>
  <integer name="ga_sessionTimeout">300</integer>
</resources>

Oturum zaman aşımını programatik olarak ayarlamak için:

t.setSessionTimeout(300L);