İzleme Kodu: Alanlar ve Dizinler

Bu referansta, Google Analytics raporlarının alanlarda, farklı ana makinelerde veya bir web sitesinin alt dizinlerinde nasıl çalıştığını özelleştirmek için kullandığınız yöntemler açıklanmaktadır.

GATC Alan Adı/Dizin Yöntemleri

Yöntem Ayrıntıları

_cookiePathCopy()

_cookiePathCopy(newPath)

Tüm GATC çerezlerinin yollarını yeni belirtilen yol ile değiştirir. Aynı alandaki bir dizin yapısından diğerine giden kullanıcı davranışını izlemek için bu özelliği kullanın.

Bu işlev çağrıldığında, tüm çerezleri hemen yeni çerez yoluna kopyalar. Bu nedenle, _trackPageview() yöntemi çağrılmazsa mevcut Analytics çerezlerinin değerleri sağlanır. Bu nedenle, _trackPageview() yönteminden sonra bu yöntemin yanı sıra, iletmek istediğiniz çerez değerlerini veya kampanya değerlerini ( _setCampaignCookieTimeout() veya _setReferrerOverride() gibi) etkileyebilecek diğer yapılandırma yöntemlerini çağırmanızı öneririz.

Eşzamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_cookiePathCopy', '/newSubDirectory/']);

Parametreler

String   newPath GATC çerezlerinin depolanacağı yeni yol.

_getLinkerUrl()

_getLinkerUrl(targetUrl, useHash)

Bu yöntem, _setDomainName() ve _setAllowLinker() yöntemleriyle birlikte çalışarak yeni bir pencerede açılan iFrame'ler ve bağlantılar için web alanları arası kullanıcı izlemeyi etkinleştirir. Bu yöntem, başlatan bağlantıdan GATC çerezi verilerinin bir kısmını URL parametresine ekleyerek bir dize döndürür. Daha sonra bu, başka bir siteye veya iFrame'e geçirilebilir.

Eşzamansız Snippet (önerilir)
  _gaq.push(function() {
    var pageTracker = _gat._getTrackerByName(); // Gets the default tracker.
    var linkerUrl = pageTracker._getLinkerUrl('http://www.my-example-iframecontent.com/');
  });

Parametreler

String   targetUrl Çerez değerlerinin gönderileceği hedef sitenin URL'si.

Boolean   useHash İzleme kodu değişkenlerini varsayılan yerine " sorgu ayırıcısı.

returns

String Bağlayıcı URL'si.

_link(targetUrl, useHash)

Bu yöntem, alanlar arası kullanıcı izlemeyi etkinleştirmek için _setDomainName() ve _setAllowLinker() yöntemleriyle birlikte çalışır. _link() yöntemi, URL parametrelerini (HTTP GET) kullanarak bu siteden GATC çerezlerini başka bir siteye iletir. Ayrıca document.location öğesini değiştirir ve kullanıcıyı yeni URL'ye yönlendirir.

Eşzamansız Snippet (önerilir)
<a href="http://example.com/test.html"
onclick="_gaq.push(['_link', 'http://example.com/test.html']); return false;">click me</a>

Parametreler

String   targetUrl Çerez değerlerinin gönderileceği hedef sitenin URL'si.

Boolean   useHash İzleme kodu değişkenlerini varsayılan yerine " sorgu ayırıcısı.


_linkByPost()

_linkByPost(formObject, useHash)

Bu yöntem, web alanları arası kullanıcı izlemeyi etkinleştirmek için _setDomainName() ve _setAllowLinker() yöntemleriyle birlikte çalışır. _linkByPost() yöntemi, GATC çerezlerini yönlendiren formdan formun işlem değerine (HTTP POST) eklenen bir dizede başka bir siteye iletir. Bu yöntem genellikle bir siteden üçüncü taraf alışveriş sepeti sitesine kullanıcı davranışını izlerken kullanılır, ancak pop-up'larda veya iFrame'lerde diğer alanlara çerez verileri göndermek için de kullanılabilir.

Eşzamansız Snippet (önerilir)
    <form action="http://www.shoppingcartsite.com/myService/formProcessor.php"
    name="f" method="post" onsubmit="_gaq.push(['_linkByPost', this]);">
...
</form>

Ayrıca, bağlantının çalışması için _setAllowLinker() hedef web sayfasında true olarak ayarlanmalıdır.

Parametreler

HTMLFormElement   formObject POST isteğini kapsayan kapsül nesnesi.

Boolean   useHash İzleme kodu değişkenlerini varsayılan yerine " sorgu ayırıcısı.


_setAllowHash()

_setAllowHash(bool)

İzin verilen alan karması işaretini ayarlar. Varsayılan olarak bu değer true olarak ayarlanmıştır. Google Analytics'teki alan karma oluşturma işlevi, alanınızdan bir karma değeri oluşturur ve ziyaretçiler için çerez bütünlüğünü kontrol etmek amacıyla bu numarayı kullanır. example1.example.com ve example2.example.com gibi birden fazla alt alanınız varsa ve bu alt alanların her ikisinde de kullanıcı davranışını izlemek istiyorsanız, alan karmasını devre dışı bırakmalısınız. Böylece çerez bütünlüğü denetimi, bir alandan diğerine gelen kullanıcı çerezlerini reddetmez. Ayrıca, bu özelliği kapatarak sayfa başına izleme performansını optimize edebilirsiniz.

Parametreler

Boolean   true veya false Varsayılan değer true şeklindedir. Bu parametre true olarak ayarlanırsa alan karma oluşturma etkinleştirilir. Aksi takdirde, alan karması oluşturma devre dışı bırakılır.

_setAllowLinker()

_setAllowLinker(bool)

Bağlayıcı işlevi işaretini, web alanları arası kullanıcı izlemeyi etkinleştirmenin bir parçası olarak ayarlar. Bu yöntem varsayılan olarak false değerine ayarlıdır ve bağlantı oluşturma devre dışı bırakılır. Web alanları arası izlemeyi etkinleştirmeye ilişkin _link(), _linkByPost() ve _setDomainName() yöntemlerini de inceleyin. Hedef sitedeki _setAllowLinker yöntemini kullanın. Böylece hedef site, standart oturum mantığı yerine URL parametresindeki çerez verilerini kullanır.

Eşzamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setAllowLinker', true]); 

Parametreler

Boolean  true veya false Varsayılan değer: false. Bu parametre true değerine ayarlanırsa bağlayıcı etkinleştirilir. Aksi takdirde alan bağlantısı devre dışı bırakılır.

_setCookiePath()

_setCookiePath(newCookiePath)

Siteniz için yeni çerez yolunu ayarlar. Google Analytics, varsayılan olarak çerez yolunu kök düzeyine (/) ayarlar. Çoğu durumda bu seçenek uygun bir seçenektir ve web sitenize, blogunuza veya kurumsal web dizininize yüklediğiniz izleme koduyla düzgün bir şekilde çalışır. Ancak kullanıcı erişiminin bir alanın yalnızca bir alt diziniyle kısıtlı olduğu birkaç durumda, bu yöntem alt dizini tüm izleme için varsayılan yol olarak ayarlayarak izleme sorunlarını çözebilir.

Genellikle, verileriniz izlenmiyor ve bir blog hizmetine abone olduysanız ve yalnızca tanımladığınız alt dizine erişiminiz varsa veya bir Kurumsal veya Üniversite ağındaysanız ve yalnızca ana dizininize erişiminiz varsa bunu tercih edersiniz.

Eşzamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setCookiePath', '/myBlogDirectory']); 

Parametreler

String   newCookiePath Ayarlanacak yeni çerez yolu.

_setDomainName()

_setDomainName(newDomainName)

GATC çerezlerinin alan adını ayarlar. Bu yöntemin üç modu vardır: ("auto" | "none" | [domain]). Varsayılan olarak yöntem, auto olarak ayarlanır. Bu ayar, alan adını DOM'daki document.domain özelliğine göre çözmeye çalışır.

Alan Belirtme

Bu yöntemle bir alanı ne zaman ve nasıl belirteceğinizi gösteren çeşitli örnekler için Web Alanları Arası İzleme Kılavuzu'na bakın. Aşağıdaki örnekte, alan adını example.com olarak nasıl ayarlayacağınız gösterilmektedir:

Eşzamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setDomainName', 'example.com']); 

Üst Düzey Alanlar'ı Yalıtma

Bu yöntemi none olarak ayarlamak, belirli bir alan adındaki çerezlerin hiçbir alt alan tarafından erişilebilir olmasını önler.

Eşzamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setDomainName', 'none']); 

Parametreler

String   newDomainName Ayarlanacak yeni varsayılan alan adı.

_storeGac(Bool)

GAC çerezinin oluşturulup oluşturulmayacağını belirler. GAC çerezi varsayılan olarak komut dosyası tarafından yazılır ve çerezin yazılması için herhangi bir işlem yapmanız gerekmez. Aşağıdaki komutu kullanarak bu çerezin ayarını devre dışı bırakabilirsiniz.

Eşzamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_storeGac', false]);