מאפיינים ומדדים מותאמים אישית באמצעות gtag.js

מפתחי אתרים יכולים להשתמש במאפיינים ומדדים מותאמים אישית כדי לפלח ולמדוד הבדלים בין משתמשים מחוברים לבין משתמשים שאינם מחוברים, מחברים של דפים או רמות במשחקים. בדף הזה מוסבר איך לשלוח מאפיינים ומדדים מותאמים אישית ל-Google Analytics.

כדי לשלוח ערכים של פרמטרים מותאמים אישית ל-Google Analytics, ממפים את הפרמטרים לפרמטרים המותאמים אישית או למאפיינים המותאמים אישית הבאים ב-Google Analytics:

פרמטר מותאם אישית סוג הנתונים תיאור
dimension<Index> string פרמטר של מאפיין מותאם אישית (למשל dimension3)
metric<Index> string פרמטר של מדד מותאם אישית (למשל metric8)

הגדרה ושליחה של מימדים מותאמים אישית

כדי לשלוח ל-Google Analytics את הערך של פרמטר מותאם אישית, צריך למפות ערך באתר שלכם לפרמטר של Google Analytics. ניתן לעשות זאת באמצעות הפרמטר custom_map.

כדי לשלוח ל-Google Analytics מאפיין מותאם אישית, צריך לעדכן את הפרמטר config למאפיין שלכם כדי להגדיר את הפרמטר custom_map למאפיין, ולאחר מכן להשתמש בפרמטר המותאם אישית כדי לשלוח את הערך של המאפיין המותאם אישית:

// Configures custom dimension<Index> to use the custom parameter
// 'dimension_name' for 'GA_MEASUREMENT_ID', where <Index> is a number
// representing the index of the custom dimension.
gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'custom_map': {'dimension<Index>': 'dimension_name'}
});

// Sends the custom dimension to Google Analytics.
gtag('event', 'any_event_name', {'dimension_name': dimension_value});

מחליפים את 'GA_MEASUREMENT_ID' במזהה Analytics שלכם.

לדוגמה, קטע הקוד הבא ישלח את המאפיין המותאם אישית dimension2 עם הערך 55 ל-Google Analytics:

// Maps 'dimension2' to 'age'.
gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'custom_map': {'dimension2': 'age'}
});

// Sends an event that passes 'age' as a parameter.
gtag('event', 'age_dimension', {'age': 55});

הגדרה ושליחה של מדדים מותאמים אישית

כדי לשלוח ל-Google Analytics מדד מותאם אישית, צריך לעדכן את הפרמטר config לנכס שלכם כדי להגדיר את הפרמטר custom_map למדד, ולאחר מכן להשתמש בפרמטר המותאם אישית כדי לשלוח את ערך המדד המותאם אישית:

// Configures custom metric<Index> to use the custom parameter
// 'metric_name' for GA_MEASUREMENT_ID, where <Index> is a number
// representing the index of the custom metric.
gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'custom_map': {'metric<Index>': 'metric_name'}
});

// Sends the custom dimension to Google Analytics.
gtag('event', 'any_event_name', {'metric_name': metric_value});

מחליפים את 'GA_MEASUREMENT_ID' במזהה Analytics שלכם.

לדוגמה, קטע הקוד הבא ישלח את המדד המותאם אישית metric5 עם הערך 1 ל-Google Analytics:

// Maps 'metric5' to 'avg_page_load_time'.
gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'custom_map': {'metric5': 'avg_page_load_time'}
});

// Sends an event that passes 'avg_page_load_time' as a parameter.
gtag('event', 'load_time_metric', {'avg_page_load_time': 1});

הגדרה ושליחה של מאפיינים ומדדים מותאמים אישית

אפשר לעדכן את נכס config שלך כדי למפות מאפיינים מותאמים אישית וגם מדדים מותאמים אישית:

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
   'custom_map': {
     'dimension2': 'age',
     'metric5': 'avg_page_load_time'
   }
});

gtag('event', 'foo', {'age': 55, 'avg_page_load_time': 1});