מבוא ל-Google Analytics 4

Google Analytics 4 הוא שירות לניתוח נתונים שמאפשר לכם למדוד את התנועה ואת ההתעניינות באתרים ובאפליקציות שלכם. במסמך הזה תוכלו למצוא הוראות להטמעה וחומרי עזר שמיועדים לקהל המפתחים.

שנתחיל?

כדי להתחיל להשתמש ב-Google Analytics 4, כדאי לעיין במאמר תחילת העבודה עם Google Analytics. מידע נוסף על נכס Google Analytics 4 זמין במאמר היכרות עם הדור הבא של Google Analytics.

משאבי העברה

Google Analytics 4 הוא סוג חדש של נכס עם דוחות שונים מאלה שאתם רגילים לראות בנכסי Universal Analytics. אם באתר שלכם נעשה כרגע שימוש בנכס Universal Analytics ואתם רוצים להשתמש בנכס Google Analytics 4, קראו את המאמר מעבר ל-Google Analytics 4. תוכלו גם להיכנס למרכז להעברת מפתחים כדי לקבל מידע על העברה שמיועדת לקהל המפתחים.