Measurement Protocol (Google Analytics 4)

הכלי Google Analytics Measurement Protocol ל-Google Analytics 4 משפר את המדידה של מקורות לנתוני אתרים ואפליקציות על ידי שליחת אירועים ישירות לשרתים של Google Analytics בבקשות HTTP. אפשר לתעד אינטראקציות משרת-לשרת ואינטראקציות אופליין, ולשלוח אותן כאירועי Measurement Protocol ל-Google Analytics, שם הן מוצגות בדוחות.

כדי להשתמש בפרוטוקול הזה צריך להשתמש בתיוג (gTag, Tag Manager או Google Analytics for Firebase). ראו תכונות עיקריות למידע חשוב על האופן שבו Measurement Protocol עובד עם Google Analytics 4.

תרחישים לדוגמה

הנה כמה דרכים לשימוש ב-Measurement Protocol:

  • קישור בין התנהגות אונליין להתנהגות אופליין.
  • למדוד את האינטראקציות בצד הלקוח ובצד השרת.
  • לשלוח אירועים שמתרחשים מחוץ לאינטראקציה הרגילה של המשתמש, כמו המרות אופליין.
  • שליחת אירועים מאפליקציות וממכשירים שבהם האיסוף האוטומטי לא זמין, כמו מכשירי קיוסק ושעונים.

תחילת העבודה

במאמר שליחת אירועים מוסבר איך לשלוח אירועים אל Google Analytics באמצעות ה-Measurement Protocol.

אם אתם מטמיעים את Measurement Protocol למקור נתונים של אפליקציה, תוכלו להתחיל עם ה-codelab בנושא שליחת אירועים באפליקציה אל GA4 באמצעות Measurement Protocol.

ארכיטקטורה

זוהי סקירה כללית על Measurement Protocol.

תרשים רצף של פרוטוקול מדידה

תכונות עיקריות

בקטע הזה מוסבר מידע חשוב לשימוש ב-Measurement Protocol. כדי לתייג צריך להשתמש ב-gTag, ב-Tag Manager או ב-Google Analytics for Firebase כדי להשתמש ברוב התכונות של Measurement Protocol ב-Google Analytics 4.

רימרקטינג

אפשר להשתמש ברימרקטינג באותו מכשיר כש-Google Signals מופעל. כדי להשתמש ברימרקטינג במכשירים שונים, יש צורך במזהה משתמש.

מזהי פרסום

מזהי פרסום כמו GBRAID/WBRAID שנאספים במהלך אינטראקציות אונליין מצורפים באופן אוטומטי באמצעות Client-ID או מזהה מופע של אפליקציה עם אירועי Measurement Protocol.

הגדרות הפרטיות

אירועי Measurement Protocol מצורפים לאינטראקציות אונליין באמצעות Client-ID או מזהה מופע של אפליקציה, כדי ליישם באופן פונקציונלי הגדרות של פרטיות משתמשים, כמו 'מודעות ללא התאמה אישית' ו'הגבלת מעקב אחרי מודעות'.

מידע גיאוגרפי

מערכת Google Analytics 4 מאחדת באופן אוטומטי את המידע הגיאוגרפי העדכני ביותר מתיוג באמצעות אירועי Measurement Protocol באמצעות client_id או app_instance_id. כך אפשר להבטיח שאירועי Measurement Protocol יבואו לידי ביטוי בדוחות שכוללים מאפיינים גיאוגרפיים.

לא ניתן לשלוח מידע גיאוגרפי באמצעות Measurement Protocol.

פרטי המכשיר

מידע מהמכשירים זמין רק באמצעות איסוף אוטומטי מ-gtag, מ-Google Tag Manager או מ-Google Analytics for Firebase.

שרת-אל-שרת מלא

אפשר לשלוח אירועים ל-Google Analytics רק באמצעות פרוטוקול מדידה, אבל רק דיווח חלקי יהיה זמין. מטרת פרוטוקול המדידה היא להרחיב אירועים קיימים שנאספים באמצעות gtag, GTM או Firebase. חלק מהשמות של האירועים והפרמטרים שמורים לשימוש באמצעות איסוף אוטומטי ואי אפשר לשלוח אותם דרך Measurement Protocol.

כללים ליצירה או שינוי שם של אירועים לא מופעלים באופן אוטומטי על סמך אירועים שנשלחים באמצעות Measurement Protocol. באפליקציה שלכם צריך להטמיע את הלוגיקה לשליחת אירועים מותאמים אישית דרך Measurement Protocol, בדומה לכללים שהוגדרו בממשק המשתמש של Google Analytics.

השלבים הבאים