הגדרה של מדידת נתוני אפליקציות

כדי להוסיף את Google Analytics לאפליקציה ולהתחיל לתעד אירועים, צריך להשתמש ב-Firebase.

למדידה בפלטפורמות שונות, יש להשתמש בפרוטוקול המדידה. כדי להתחיל, כדאי לנסות את המאמר שליחת אירועים באפליקציה אל GA4 Codelab.