איך למדוד אירועי Google Analytics

בדף הזה מוסבר איך להשתמש ב-gtag.js כדי לשלוח אירועי Google Analytics.

שליחת אירועים

כדי לשלוח אירועי Google Analytics בדף אינטרנט שבו נוסף התג Google Tag, השתמשו בפקודה gtag.js event עם התחביר הבא:

gtag('event', <action>, {
  'event_category': <category>,
  'event_label': <label>,
  'value': <value>
});
שם סוג ערך ברירת מחדל תיאור
<action> string הערך שיופיע בתור פעולת האירוע בדוחות האירועים של Google Analytics.
<category> string "general" קטגוריית האירוע.
<label> string תווית האירוע.
<value> number מספר שלם שאינו שלילי ויופיע כערך האירוע.

בטבלה הבאה מופיע אירוע עם הפעולה 'aaa', קטגוריה 'bbb', ותווית 'ccc':

gtag('event', 'aaa', {
  'event_category' : 'bbb',
  'event_label' : 'ccc'
});

אם לא תציינו את <category> או את <label>, הם יוגדרו לערכי ברירת המחדל של "(not set)".

מידע נוסף על האופן שבו המבנה של אירועים מתפרש ב-Google Analytics זמין באנטומיה של פרמטרים של אירועים ב-Google Analytics.

ברירת מחדל של אירועי Google Analytics

עליכם להשתמש באירועי ברירת המחדל של Google Analytics, שיש להם קטגוריות ותוויות מוגדרות מראש. השימוש באירועים האלה מאפשר דיווח הדדי ויכולת פעולה הדדית עם פונקציונליות עתידית.

בטבלה הבאה מפורטים אירועי ברירת המחדל ב-Google Analytics, קטגוריות ברירת המחדל וסוגי התוויות המוגדרים כברירת מחדל (אם הם זמינים). אם שמות האירועים לא רשומים בטבלה הזו (למשל, שמות שרירותיים של אירועים שאתם יוצרים), קטגוריית ברירת המחדל היא "engagement" ותווית ברירת המחדל היא "(not set)".

שם אירוע קטגוריית ברירת המחדל סוג תווית ברירת מחדל
add_payment_info ecommerce  
add_to_cart ecommerce  
add_to_wishlist ecommerce  
begin_checkout ecommerce  
checkout_progress ecommerce  
generate_lead engagement  
login engagement method
purchase ecommerce  
refund ecommerce  
remove_from_cart ecommerce  
search engagement search_term
select_content engagement content_type
set_checkout_option ecommerce  
share engagement method
sign_up engagement method
view_item engagement  
view_item_list engagement  
view_promotion engagement  
view_search_results engagement search_term

שליחת אירועים שאינם אינטראקציה

כדי לשלוח אירוע ללא אינטראקציה, מגדירים את הפרמטר non_interaction לערך true:

gtag('event', 'video_auto_play_start', {
  'event_label': 'My promotional video',
  'event_category': 'video_auto_play',
  'non_interaction': true
});