הוספת gtag.js לאתר

Google Tag (gtag.js) הוא מסגרת תיוג JavaScript ו-API שמאפשרת לשלוח נתוני אירועים ל-Google Analytics, ל-Google Ads ול-Google Marketing Platform. בדף זה נסביר איך להשתמש ב-gtag.js כדי להגדיר אתר בשביל Google Analytics. לתיעוד gtag.js כללי (כלומר לא ספציפי למוצר) זמין במדריך למפתחים בנושא gtag.js.

הטמעת Google Tag

כדי להטמיע את Google Tag, צריך להעתיק את הקוד הבא ולהדביק אותו מיד אחרי התג <head> בכל דף באתר. מחליפים את הערך GA_TRACKING_ID במזהה של נכס Google Analytics שאליו רוצים לשלוח נתונים. בכל דף צריך להיות קטע קוד אחד בלבד.

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){window.dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
</script>

קטע הקוד הזה טוען את ספריית gtag.js, מגדיר את GA_TRACKING_ID כמזהה ברירת המחדל של הנכס ב-Google Analytics ושולח היט צפייה בדף אל Google Analytics.

השבתת המדידה של צפיות בדף

התנהגות ברירת המחדל של קטע הקוד הזה היא לשלוח היט צפייה בדף אל Google Analytics. ברוב המקרים, זוהי ההתנהגות הרצויה. צפיות בדפים מתועדות אוטומטית לאחר הוספת קטע הקוד לכל דף באתר. עם זאת, אם אתם לא רוצים שקטע הקוד ישלח היט צפייה בדף ל-Google Analytics, צריך להגדיר את הפרמטר send_page_view כ-false:

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', { 'send_page_view': false });

הגדרת נכסים נוספים ב-Google Analytics

כברירת מחדל, קטע הקוד מגדיר נכס יחיד ב-Google Analytics. כדי להגדיר נכס Google Analytics שני עם המזהה לצורכי מעקב GA_TRACKING_ID_2, מוסיפים עוד פקודת config:

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID_2');