מדידת חריגים

ניתן למדוד חריגים כדי לעקוב אחר המספר והסוג של הקריסות או השגיאות שמתרחשות בדף אינטרנט. בדף זה נסביר איך להשתמש ב-gtag.js כדי לשלוח חריגים ל-Google Analytics.

הטמעה

כאשר מתרחשת שגיאה, שולחים אירוע חריג אל Google Analytics:

gtag('event', 'exception', {<exception_parameters>});

כאשר <exception_parameters> הוא צמד אחד או יותר של פרמטר-ערך. צריך להפריד בין זוגות באמצעות פסיק. לדוגמה, הפקודה הזו שולחת חריגת שגיאה לא חמורה.

gtag('event', 'exception', {
 'description': 'error_description',
 'fatal': false  // set to true if the error is fatal
});

פרמטרים של חריג

בטבלה הבאה מפורטים הפרמטרים של החריגים:

שם הפרמטר סוג הנתונים נדרש התיאור
description string לא תיאור של השגיאה.
fatal boolean לא true אם השגיאה הייתה חמורה.

דוגמה

בהינתן הפונקציה הבאה:

function divide(x, y) {
 if (y === 0) {
  throw "Division by zero";
 }
 return x/y;
}

הקוד הבא ישלח אירוע exception אל Google Analytics אם המחלק y הוא אפס:

var x = document.getElementById('x').value;
var y = document.getElementById('y').value;

try {
 var r = divide(x, y);
} catch(err) {
 gtag('event', 'exception', {
  'description': err,
  'fatal': false
 });
}