İsteğe Bağlı Özellikler

iOS uygulamanızı CocoaPods veya Google Analytics Hizmetleri SDK'sı ile manuel olarak yapılandırdıktan sonra Geliştirilmiş E-ticaret, IDFA (Reklamverenler İçin Tanımlayıcı) ve iAd yükleme kampanyası ölçümü gibi belirli özellikleri etkinleştirmek için aşağıdaki dosyaları isteğe bağlı olarak ekleyebilirsiniz.

Geliştirilmiş E-ticaret

Geliştirilmiş e-ticaret özelliklerini kullanmak için aşağıdaki dosyayı uygulamanıza ekleyin:

  • GAIEcommerceFields.h

IDFA (Reklamverenler İçin Tanımlayıcı)

IDFA'yı (Reklamverenler İçin Tanımlayıcı) kullanmak için aşağıdaki dosyaları uygulamanıza bağlayın ve ardından IDFA toplamayı etkinleştirin:

  • libAdIdAccess.a
  • AdSupport.framework

Bağımlılıkları yüklemek ve yönetmek için CocoaPods kullanıyorsanız ve libAdIdAccess ile AdSupport.framework arasında manuel olarak bağlantı oluşturmak yerine IDFA verilerini toplamak istiyorsanız GoogleIDFASupport CocoaPod'u Podfile'a ekleyin:

pod 'GoogleIDFASupport'

Bu, gerekli IDFA kitaplığını ve sistem çerçevelerini bağlar.

IDFA (Reklamverenler İçin Tanımlayıcı) toplamayı etkinleştir

IDFA toplamayı etkinleştirmek için IDFA'yı toplayacak her izleyicide allowIDFACollection özelliğini YES olarak ayarlayın. Örneğin:

// Enable IDFA collection.
tracker.allowIDFACollection = YES;

iAd install kampanya ölçümü

Otomatik iAd yükleme kampanyası ölçümünü kullanmak için uygulama hedefinizle bağlantılı kitaplıklara aşağıdaki çerçeveyi ekleyin:

  • iAd.framework