Bu dokümanda, iOS SDK'nın eski bir sürümü açıklanmaktadır. Analytics'te yeniyseniz en son SDK'yı kullanın. Daha fazla bilgi

Ekranlar - iOS SDK

Bu dokümanda, iOS v3 için Google Analytics SDK'sı kullanılarak ekranlara ve ekran görüntülenme sayısının nasıl ölçüleceğine dair genel bir bakış sunulmaktadır.

Genel bakış

Google Analytics'teki ekranlar, kullanıcıların uygulamanızda görüntülediği içeriği temsil eder. Web analizindeki eşdeğer kavram, sayfa görüntülemedir. Ekran görüntülenme sayısını ölçmek, kullanıcıların en çok hangi içerikleri görüntülediğini ve bu içeriklerin farklı parçalar arasında nasıl gezindiğini görmenizi sağlar.

Ekran görüntülenme, Google Analytics raporlarınızda ekran adı olarak kullanılacak tek bir dize alanından oluşur.

Alan adı İzleyici Alanı Tür Zorunlu Açıklama
Ekran Adı kGAIScreenName NSString Evet Uygulama ekranının adı.

Ekran görüntülenme verileri, öncelikli olarak aşağıdaki standart Google Analytics raporlarında kullanılır:

 • Ekranlar raporu
 • Katılım Akışı

Manuel Ekran Ölçümü

Manuel olarak ekran görüntüsü göndermek için izleyicide ekran alanı değerlerini ayarlayın ve isabeti gönderin:

// May return nil if a tracker has not already been initialized with a
// property ID.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// This screen name value will remain set on the tracker and sent with
// hits until it is set to a new value or to nil.
[tracker set:kGAIScreenName
    value:@"Home Screen"];

// Previous V3 SDK versions
// [tracker send:[[GAIDictionaryBuilder createAppView] build]];

// New SDK versions
[tracker send:[[GAIDictionaryBuilder createScreenView] build]];

Otomatik Ekran Ölçümü

GAITrackedViewController sınıfını kullanarak görüntülemeleri otomatik olarak ekran şeklinde ölçün. Görünüm denetleyicilerinizin her birinin GAITrackedViewController uygulamasını uzatıp screenName adlı bir özellik eklemesini sağlayın. Bu özellik, ekran adı alanını ayarlamak için kullanılır.

//
// MyViewController.h
// An example of using automatic screen tracking in a ViewController.
//
#import "GAITrackedViewController.h"

// Extend the provided GAITrackedViewController for automatic screen
// measurement.
@interface AboutViewController : GAITrackedViewController

@end


//
// MyViewController.m
//
#import "MyViewController.h"
#import "AppDelegate.h"

@implementation MyViewController

- (void)viewDidLoad {
  [super viewDidLoad];

  // Set screen name.
  self.screenName = @"Home Screen";
}

// Rest of the ViewController implementation.
@end