Bu dokümanda, iOS SDK'nın eski bir sürümü açıklanmaktadır. Analytics'te yeniyseniz en son SDK'yı kullanın. Daha fazla bilgi

Sosyal Etkileşimler - iOS SDK

Bu geliştirici kılavuzunda, iOS v3 için Google Analytics SDK kullanılarak sosyal medya etkileşimlerinin nasıl ölçüleceği açıklanmaktadır.

Genel bakış

Sosyal etkileşim ölçümü, içeriğinize yerleştirilen çeşitli sosyal ağ paylaşımı ve öneri widget'larıyla bir kullanıcının etkileşimlerini ölçmenizi sağlar.

Sosyal medya etkileşimleri aşağıdaki alanlara sahiptir:

Alan adı İzleyici Alanı Tür Zorunlu Açıklama
Sosyal Ağ kGAISocialNetwork NSString Evet Kullanıcının etkileşimde bulunduğu sosyal ağ (ör. Facebook, Google+, Twitter).
Sosyal Medya İşlemi kGAISocialAction NSString Evet Gerçekleştirilen sosyal medya işlemi (ör. Beğenme, Paylaşma, +1 vb.).
Sosyal Medya Hedefi kGAISocialTarget NSString Hayır Sosyal medya işleminin gerçekleştirildiği içerik (ör. belirli bir makale veya video).

iOS 3.x sürümü için Google Analytics SDK'sı tarafından toplanan sosyal medya etkileşimi verileri, şu anda özel raporlar ve Core Reporting API aracılığıyla sunulmaktadır.

Uygulama

Google Analytics'e sosyal medya etkileşimi göndermek için aşağıdaki örnekte olduğu gibi GAIDictionaryBuilder.createSocialWithNetwork:action:target kullanın:

// May return nil if a tracker has not already been initialized with a property
// ID.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

NSString *targetUrl = @"https://developers.google.com/analytics";

[tracker send:[[GAIDictionaryBuilder createSocialWithNetwork:@"Twitter"
                           action:@"Tweet"
                           target:targetUrl] build]];