מסחר אלקטרוני ב-GA4 (gtag.js): שליחת אירועי GA4

במדריך הזה נסביר איך להעביר הטמעה קיימת של מסחר אלקטרוני ב-gtag.js Universal Analytics כדי להשתמש באירועי מסחר אלקטרוני ב-Google Analytics 4.

במרכז ההעברה למפתחים תוכלו למצוא מדריכים ומשאבים נוספים להעברה.

תוצאה

כתוצאה מהיישום המדריך הזה, תטמיעו אירועי מסחר אלקטרוני ב-Google Analytics 4 עבור נכס GA4 חדש, ולהשתמש בהטמעה החדשה הזו כדי לאכלס את הדוחות הקיימים של Universal Analytics. ההטמעה הקיימת של Universal Analytics תשתנה כדי לקבל נתוני מסחר אלקטרוני ב-GA4.

לפני שמתחילים

 1. מומלץ להשתמש בכלי כלי העזר להעברת מסחר אלקטרוני כדי לוודא שהמידע הבא מתאר את ההטמעה הנוכחית שלכם:

  • נעשה שימוש בנכס Universal Analytics
  • האתר שלכם משתמש בספריית gtag.js כדי לשלוח אירועי מסחר אלקטרוני
 2. במאמר אפשרויות העברה להטמעות של מסחר אלקטרוני תוכלו למצוא מידע על היתרונות של כל אפשרות. ודאו שאתם אכן מעוניינים לפעול לפי המדריך הזה לשימוש באירועי מסחר אלקטרוני ב-Google Analytics 4 עבור ההטמעה הקיימת של Universal Analytics ב-gtag.js.

 3. בחומר העזר בנושא תאימות לאירועים מוסבר איך אירועי UA מתורגמים כשהם נשלחים לנכס GA4.

פשרות ושיקולים

כדאי לעיין במידע שבהמשך כדי להבין בצורה מלאה את ההשלכות של השימוש באירועי מסחר אלקטרוני ב-Google Analytics 4 עם ההטמעה הקיימת של המסחר האלקטרוני ב-gtag.js (Universal Analytics).

יתרונות חסרונות
 • מאפשר לראות נתוני מסחר אלקטרוני גם בדוחות של GA4 וגם בדוחות של Universal Analytics.
 • השימוש באירועים ובפרמטרים של GA4 מבטיח שדוחות המסחר האלקטרוני ב-GA4 יהיו מלאים.
 • כדי להציג את המדד הזה צריך לשנות את אירועי המסחר האלקטרוני הקיימים.
 • לא לכל האירועים והפרמטרים של GA4 יש מקבילים ב-Universal Analytics. לפרמטרים shipping_tier, discount, currency, location_id, promotion_name ו-promotion_id אין פרמטרים מקבילים ב-Universal Analytics והם לא יופיעו בדוחות של Universal Analytics.

הטמעה

1. עדכון ההטמעה של המסחר האלקטרוני

מעדכנים את ההטמעה הקיימת של מסחר אלקטרוני כדי לעבור משימוש באירועי מסחר אלקטרוני ב-Universal Analytics לאירועים ב-Google Analytics 4. אחרי שתשלימו את השלב הזה, נכס Universal Analytics שלכם יקבל אירועי מסחר אלקטרוני ב-GA4. מומלץ לקרוא את הסחר והשיקולים כדי להבין את ההשלכות של העדכון הזה.

אפשר להיעזר במקורות המידע הבאים:

2. יצירה והגדרה של נכס GA4 חדש

אחרי שמעדכנים את הטמעת המסחר האלקטרוני כדי לשלוח אירועי מסחר אלקטרוני ב-GA4, צריך לבצע את אחת מהאפשרויות הבאות כדי להתחיל לשלוח נתונים לנכס Google Analytics 4 חדש.

אפשרות 1: שימוש בכלי ההגדרה של GA4 והפעלה של תגי אתרים מחוברים

כלי ההגדרה של GA4 ייצור באופן אוטומטי נכס GA4 חדש ויעתיק את ההגדרות הבאות מנכס Universal Analytics: שם הנכס, כתובת האתר, אזור הזמן והגדרות המטבע. תוכלו גם להפעיל את התכונה תג אתר מחובר כדי לעשות שימוש חוזר בהטמעה הקיימת של gtag.js ב-Universal Analytics כדי לטעון את נכס GA4 החדש.

כדי ליצור ולהגדיר נכס Google Analytics 4 חדש, פועלים לפי השלבים שמפורטים בכלי ההגדרה של GA4. חשוב לסמן את האפשרות הפעלת איסוף נתונים באמצעות התגים הקיימים כדי להשתמש בתכונה של תג האתר המחובר.

אפשרות 2: עדכון קטע הקוד של gtag.js

 1. יוצרים נכס Google Analytics 4 חדש.
  • כדי להוסיף נכס Google Analytics 4, משתמשים בכלי ההגדרה של GA4. עם זאת, במהלך ההגדרה מבטלים את הסימון של האפשרות הפעלת איסוף נתונים באמצעות התגים הקיימים. לחלופין, יוצרים נכס Google Analytics 4 בלי הכלי להגדרת GA4. היתרון של השימוש בעוזר הדיגיטלי הוא שהוא מעתיק כמה הגדרות בסיסיות מנכס Universal Analytics.
 2. מאתרים את מזהה התג של נכס Google Analytics 4.
 3. מוסיפים את נכס Google Analytics 4 לקטע הקוד הקיים של gtag.js באמצעות הפקודה config עם מזהה התג.

דוגמה לקטע קוד של gtag.js שהגדיר/ה נכס Universal Analytics ו-Google Analytics 4:

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-XXXXX-Y"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'UA-XXXXX-Y'); // Universal Analytics property
 gtag('config', 'TAG_ID'); // Google Analytics 4 property
</script>