מסחר אלקטרוני ב-GA4 (Tag Manager): שליחת אירועי Universal Analytics

במדריך הזה נסביר איך להשתמש בהטמעה קיימת של מסחר אלקטרוני ב-Universal Analytics (Tag Manager) כדי לשלוח אירועי מסחר אלקטרוני לנכס Google Analytics 4.

במרכז ההעברה למפתחים ניתן למצוא מדריכים ומשאבים נוספים בנושא העברה.

תוצאה

בעקבות המדריך הזה, ההטמעה הקיימת של Universal Analytics תשמש לאכלוס של נכס Google Analytics 4 חדש. ההטמעה הקיימת של Universal Analytics לא תשתנה, דוחות המסחר האלקטרוני ב-UA ימשיכו להופיע בנתונים ותתחילו לקבל נתונים בנכס Google Analytics 4 החדש.

לפני שמתחילים

 1. השתמשו בכלי העזר להעברת מסחר אלקטרוני כדי לוודא שהסעיף הבא מתאר את ההטמעה הנוכחית שלכם:

  • נעשה שימוש בנכס Universal Analytics
  • האתר שלכם משתמש ב-Tag Manager וגם משתמש בשכבת הנתונים כדי לשלוח אירועי מסחר אלקטרוני
 2. עיינו באפשרויות ההעברה להטמעות של מסחר אלקטרוני כדי לקבל מידע על היתרונות של כל אפשרות. ודאו שאתם אכן רוצים לפעול לפי המדריך הזה כדי להשתמש בהטמעה הקיימת של Tag Manager Universal Analytics ל-Google Analytics 4.

 3. בחומר העזר בנושא תאימות לאירועים, מוסבר איך אירועים ב-UA מתורגמים כשהם נשלחים לנכס GA4.

פשרות ושיקולים

כדאי לעיין במידע שבהמשך כדי להבין היטב את ההשלכות של השימוש בהטמעה הקיימת של המסחר האלקטרוני ב-Universal Analytics (Tag Manager) עם נכס Google Analytics 4.

יתרונות חסרונות
 • האפשרות הקלה ביותר לביצוע הטמעה, כי לא משנים את ההטמעה הקיימת של שכבת נתוני המסחר האלקטרוני.
 • מאפשר לראות נתוני מסחר אלקטרוני גם בדוחות של GA4 וגם בדוחות של Universal Analytics.
 • ללא שינוי באופן האיסוף של נתוני המסחר האלקטרוני או הדיווח עליהם בנכס Universal Analytics.
 • אירועים שקשורים להתקדמות בקופה ולאפשרויות בקופה לא ממופים בקלות לאירועי GA4. סביר להניח שהמידע לגבי אפשרויות התשלום לא יופיע בדוחות המסחר האלקטרוני ב-GA4.
  • אם שולחים אירועים עם אפשרויות ותהליך תשלום שאינם נתמכים, הפרמטרים המשויכים אליהם יטופלו ב-GA4 כאירועים מותאמים אישית וכפרמטרים מותאמים אישית. עם זאת, לא יישלחו ל-Google Analytics נתונים עבור הפרמטר items (הערך לא נתמך).
 • השלב הוספת פרטי משלוח בדוח 'משפך עגלת הקניות/נפילה' של עגלת הקניות ב-GA4 יהיה ריק.
 • השלב רשימת קליקים בדוח המשפך של מרצ'נדייז/מוצר/רשימת פריטים ב-GA4 יהיה ריק.
 • התו המפריד / בקטגוריה לא מזוהה ב-GA4. מערכת GA4 תדווח על cat1/cat2/cat3 כקטגוריה במקום שלוש קטגוריות, כלומר cat1, cat2 ו-cat3.

הטמעה

1. יצירה והגדרה של נכס GA4 חדש

כדי ליצור ולהגדיר נכס Google Analytics 4 החדש:

 1. יוצרים נכס Google Analytics 4 חדש.
  • תוכלו להשתמש בכלי ההגדרה של GA4 כדי ליצור באופן אוטומטי נכס GA4 חדש ולהעתיק את ההגדרות הבאות מנכס Universal Analytics: שם הנכס, כתובת האתר, אזור הזמן והגדרות המטבע. עם זאת, מבטלים את הסימון של האפשרות הפעלת איסוף נתונים באמצעות התגים הקיימים כדי להשבית את התכונה של תג האתר המחובר. לחלופין, אם אתם לא רוצים להעתיק הגדרות מנכס Universal Analytics, תוכלו ליצור נכס Google Analytics 4 בלי כלי ההגדרה של GA4.
 2. מוסיפים את Google Tag.
  1. פותחים את מאגר התגים של Google Tag Manager עבור ההטמעה הקיימת של Universal Analytics.
  2. לוחצים על תגים > חדש.
  3. לוחצים על Tag Configuration (הגדרת התג) ובוחרים באפשרות Google Tag.
  4. מזינים את מזהה המדידה של נכס Google Analytics 4.
  5. בוחרים להפעיל את התג ב'כל הדפים' (או בקבוצת המשנה של הדפים שרוצים למדוד).
  6. שומרים ומפרסמים את הגדרת התג.

2. הוספת הגדרות של תג מעקב אירועים של GA4 כדי למדוד אירועי מסחר אלקטרוני

בכל הגדרה של תג Universal Analytics, צריך להוסיף הגדרה של תג אירוע GA4 כדי למדוד את אירוע המסחר האלקטרוני המקביל ב-GA4.

לכל אירוע מסחר אלקטרוני ב-Universal Analytics, פועלים לפי השלבים הכלליים ליצירת אירוע GA4 המתאים:

 1. יוצרים הגדרת תג חדשה ובוחרים באפשרות אירוע GA4.
 2. בקטע שם האירוע, משתמשים בטבלה תאימות בין אירועים ב-UA וב-GA4 ו/או בכלי העזר להעברת מסחר אלקטרוני כדי למצוא את השם המתאים של אירוע GA4 לפעילות המסחר האלקטרוני ב-Universal Analytics. לדוגמה, אם יוצרים אירוע למדידת חשיפות של מוצרים, שם האירוע ב-GA4 הוא view_item_list.
 3. בקטע More Settings (הגדרות נוספות) ואז על Ecommerce (מסחר אלקטרוני), מסמנים את האפשרות Send ecommerce data (שליחת נתוני מסחר אלקטרוני).
 4. עבור מקור נתונים, בוחרים באפשרות שכבת נתונים.
 5. בקטע Triggering, בוחרים את הטריגר המתאים כדי להפעיל את התג. הוא צריך להיות אותו הטריגר שמשמש לאירוע המסחר האלקטרוני התואם ב-Universal Analytics.
 6. לוחצים על שמירה.

חוזרים על השלבים שלמעלה לכל פעילות של מסחר אלקטרוני ב-Universal Analytics. בסיום, פרסמו את השינויים.

דוגמה: אירוע מ-UA ל-GA4

הדוגמה הבאה מראה איך ליצור אירוע GA4 מקביל לפעילות של מסחר אלקטרוני מסוג קליק על מוצר שמוטמעת ב-Tag Manager עבור Universal Analytics.

הכללים הבאים של מדידה של קליק על מוצר ב-Universal Analytics מוטמעים באמצעות שכבת הנתונים. השם של האירוע המותאם אישית הוא productClick.

<script>
/**
 * Call this function when a user clicks on a product link. This function uses the event
 * callback datalayer variable to handle navigation after the ecommerce data has been sent
 * to Google Analytics.
 * @param {Object} productObj An object representing a product.
 */
function(productObj) {
 dataLayer.push({
  'event': 'productClick',
  'ecommerce': {
   'click': {
    'actionField': {'list': 'Search Results'},   // Optional list property.
    'products': [{
     'name': productObj.name,           // Name or ID is required.
     'id': productObj.id,
     'price': productObj.price,
     'brand': productObj.brand,
     'category': productObj.cat,
     'variant': productObj.variant,
     'position': productObj.position
     }]
    }
   },
   'eventCallback': function() {
    document.location = productObj.url
   }
 });
}
</script>

ב-Tag Manager, ההגדרה של תג Universal Analytics היא כך:

סוג תג : Universal Analytics
סוג מעקב : אירוע
קטגוריית אירוע: Ecommerce
פעולת האירוע: Product Click
הפעלת תכונות של מסחר אלקטרוני משופר: true
שימוש בשכבת נתונים: true
טריגר: event שווה productClick

הגדרת תג Universal Analytics לקליק על מוצר

הגדרת הטריגר מוגדרת להפעלת התג כשהאירוע productClick נשלח בדחיפה לשכבת הנתונים:

הגדרה של טריגר לאירוע המותאם אישית productClick

כדי להשתמש בהטמעת UA שלמעלה כדי לשלוח נתונים אל GA4, מוגדר אירוע GA4 המקביל הבא:

סוג תג : אירוע GA4
שם האירוע: select_item
שליחת נתוני מסחר אלקטרוני : true
מקור נתונים: Data Layer
טריגר: event שווה productClick

הגדרה של תג מעקב אירועים של GA4 עבור קליק על מוצר