כדי לפשט את ההעברה, אפשר להשתמש בהטמעה אחת של מסחר אלקטרוני גם ב-Universal Analytics (UA) וגם במדידה של Google Analytics 4 (GA4).

כדי לקבל מידע נוסף ולהתחיל את תהליך ההעברה למסחר אלקטרוני, צריך לבחור את הפתרון לתיוג שבו משתמשים:
תרגום של אירועי מסחר אלקטרוני מאפשר לכם להשתמש בהטמעה של תג מסחר אלקטרוני יחיד גם ב-UA וגם ב-GA4. השיטה הזו מתאימה לתרחישים הבאים:
  • הטמעה קיימת של מסחר אלקטרוני ב-UA למדידה של GA4:
    בעזרתה תוכלו לנהל באופן מלא דיווח קיים על מסחר אלקטרוני ב-UA ולהפעיל מדידת מסחר אלקטרוני ב-GA4 בקלות.
  • הטמעה חדשה של מסחר אלקטרוני ב-GA4 לצורך מדידה ב-UA:
    תכונה זו מאפשרת לכם להפיק את המקסימום מתכונות המסחר האלקטרוני של GA4 ולשמור את דוחות המסחר האלקטרוני ב-UA.
לא ברור לכם באיזה פתרון תיוג אתם משתמשים? אפשר להיעזר בכלי העברת מסחר אלקטרוני כדי לבדוק זאת.