פרמטרים רגילים של שאילתה

פרמטרים של שאילתות שחלים על כל הפעולות ב-Analytics API מתועדים ב-פרמטרים של המערכת.