Standardowe parametry wyszukiwania

Parametry zapytania, które mają zastosowanie do wszystkich operacji interfejsu Analytics API, są opisane w artykule Parametry systemowe.