API Referansı

Bu kılavuzda, Google Analytics Metadata API için yapılan istek (sorgu) ve yanıtla ilgili tüm ayrıntılar verilmektedir. Sütun verilerinin kavramları ve yapısıyla ilgili kılavuz için Metadata API'ye Genel Bakış konusuna bakın.

İsteklerin tümü REST biçiminde gösterilir. Her yöntem için sayfanın sonunda, "Deneyin!" bağlantısını kullanarak isteği API Gezgini'nde etkileşimli olarak deneyebilirsiniz.

Kaynak türleri

  1. Sütunlar

Sütunlar

Sütunlar Kaynak ayrıntıları için kaynak gösterimi sayfasına bakın.

Yöntem HTTP isteği Açıklama
Aksi belirtilmedikçe https://www.googleapis.com/analytics/v3 ile ilgili URI'lar
list GET  /metadata/reportType/columns Bir rapor türüne ait tüm sütunları listeler.